Kdy se z vajíčka stává plod? Kdy se z plodu stává dítě nebo člověk?

14. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 6 minut

V texaském Dallasu byla zastavena řidička, která jela sama v pruhu dálnice, který je vyhrazen pro automobily s nejméně dvěma osobami uvnitř. Když ji policista zastavil, tvrdila, že v autě jsou dvě osoby, ano, protože je ve 34. týdnu těhotenství. Dále tvrdila, že Nejvyšší soud USA pozastavením platnosti soudního rozhodnutí známého jako Roe v. Wade (které legalizovalo potraty a nyní bylo zrušeno), by její plod měl být nyní považován za osobu.

 
Debata o "osobnosti" kolem potratů vytváří novou filozofickou otázku, kterou je třeba vyřešit. V "matematice" lidské etiky vyvolává otázka, kdy se život stává osobou s právy, rozkol a je pro mnohé zásadní v jejich postoji k právu na potrat. "Co je to osoba?" To, jak lidé na tuto otázku odpovídají, utváří jejich představy o vyvíjející se lidské bytosti.  

Když filozofové hovoří o "osobnosti", mají na mysli něco nebo někoho, kdo má výjimečně vysoký morální status, má právo na život a přirozenou důstojnost, kterou je třeba respektovat. Neosoby mají menší práva a hodnotu.   Pokud z vědeckého a filozofického hlediska nevíme, co je to plod, je nám ztíženo vynášet rozumné soudy o jeho ochraně. Nikdo nezpochybňuje druh plodu - člověk -, ale mnozí nesouhlasí se statusem plodu jako osoby.

Dalo by se říci, že osobou se plod stává až po dokončení oplodnění, nebo snad až když má buňku, zygotu, s novým jedinečným genomem. To však technicky vzato platí i pro rakovinné buňky, ale ty zjevně nejsou osobami a většina materiálu zygoty skončí jako placenta.

Jiní tvrdí, že důležité je vědomí a další kognitivní schopnosti, o nichž se předpokládá, že se vyvinou až koncem druhého trimestru.

Mnozí označují přítomnost srdečního tepu plodu za morálně významnou a používají ji jako základ pro osobnost. Mnoho živých tvorů však má tlukoucí srdce a ne všichni jsou považováni za osoby. A jak upozorňují lékaři, ačkoli mohou v rozhovorech s pacienty používat termín "tlukot srdce plodu", plod ještě nemá funkční srdce, které by během raného vývoje vydávalo zvuk.

Možná, že osobnost začíná, když se začne vyvíjet duševní činnost. Ale mozková aktivita plodu se zvyšuje postupně, neexistuje žádný určitý bod, kdy začíná. Před 20. týdnem sice již miliardy neuronů migrují do mozkové kůry, ale neexistují téměř žádná synaptická spojení mezi nimi nebo s thalamem, který zprostředkovává smyslové vnímání. Mnoho empirických studií naznačuje, že vnímání není možné před 20. týdnem těhotenství a může se objevit až mnohem později.

Neexistuje tedy žádný způsob, jak zjistit, kdy se činnost mozku stala dostatečně sofistikovanou, aby mohla vytvořit mysl. Může to být i po narození.

Existují lidé, kteří se domnívají, že osobnost začíná po narození nebo krátce po něm, protože tehdy kojenec poprvé získává smysl pro sebe sama a zájem o svou další existenci.  

Někteří lidé to zdůvodňují tím, že morální status lidské bytosti není otázkou všeho nebo ničeho, ale stejně jako vývoj člověka otázkou stupně.

Vymezení hranic osobnosti je obzvláště riskantní vzhledem k dalekosáhlým důsledkům. Osobnost s sebou nese důsledky pro to, jak zacházíme se zvířaty, ekosystémy a anencefalickými dětmi, které se rodí s chybějící mozkovou kůrou a velkou částí lebky, s lidmi s postižením a s jedinci v trvalém vegetativním stavu. Osobnost je také důležitá pro otázky na konci života, jako jsou spory o definici smrti. Debaty o osobnosti se v poslední době rozšířily i na roboty a umělou inteligenci.

Osobnost je mechanismus, který subjektům poskytuje práva a ochranu, jež jsou základem celého trestního a občanského práva. Právní subjektivita také určuje povahu vztahů, které může entita mít s ostatními. Rozhodování o právní subjektivitě určí, do jaké míry jsou zájmy entity hodny právního uznání.

Potraty jsou velmi závažným problémem. Ženy na něj jdou ne proto, že by ho chtěly, ale proto, že ho potřebují. Situace, jako jsou mladistvé, které by rodiče kvůli nechtěnému těhotenství tvrdě potrestali nebo vyhodili z domova, ženy podvedené muži, kteří zmizí a zanechají je bez potřebných podmínek k uživení dítěte, ženy, jejichž antikoncepční metody selhaly nebo jejichž mužští společníci nebyli opatrní, oběti znásilnění, lidé, jejichž život by se změnil způsobem, který by pro ně byl neúnosný, to vše jsou důvody, proč se žena může rozhodnout pro interrupci.


Problém nás zde přivádí k paradoxům neurčitosti, jako je ten, který je připisován Eubulidovi z Milétu: jediné zrnko písku rozhodně není hromada. Ani přidání jediného zrnka písku nestačí k tomu, aby se ne-hromada změnila v hromadu: máme-li soubor zrnek písku, který není hromadou, pak přidáním pouze jednoho jediného zrnka hromada nevznikne. Přesto víme, že v určitém okamžiku hromadu vytvoříme.

Totéž lze aplikovat na plody. Vývoj plodu je proces.

Žádná žena nepodstupuje potrat lehkovážně. Je to vždy těžká a traumatizující zkušenost, takže ty, které na potrat jdou, to nikdy nedělají z rozmaru a prošly si mnoha rozhodovacími dilematy, než dospěly k rozhodnutí přerušit těhotenství. Odsuzovat ženy k tomu, aby byly nuceny nosit děti, které nechtějí nebo nemohou mít, je týrání.

Plod nemůže existovat mimo tělo ženy a je zcela závislý jen a pouze na ní - nemůže ho dát do péče někomu jinému. Proto je součástí ženy, součástí její osobnosti, nemá svou vlastní bytost.

 
 

1
Vytisknout
4267

Diskuse

Obsah vydání | 19. 7. 2022