30067

Noční můra českého rasisty

21. 8. 2018 / Milan Kohout

čas čtení < 1 minuta

Posílám fotku obsluhy  amerického terminálu, odkud byl odlet do Prahy, kterou bych nazval “Noční můra českého rasisty” :), píše Milan Kohout...

Rozhovor Britských listů 179.

Proč lidi dnes vůbec nerozumějí, jaké bylo Pražské jaro?

21. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaKam se poděl duch let šedesátých? Co se s ním stalo? Vrátí se někdy? Češi většinou vůbec neznají svou historii. Současné představy o Pražském jaru 1968 se redukují jen na výročí 21. srpna a jak neuvěřitelně významné byly předcházející měsíce a roky, tuší málokdo. Proč jsme to, co se v Československu dělo v šedesátých letech, tak drtivě zapomněli a vrátí se do ČR někdy tehdejší étos? O tom hovoří Bohumil Kartous s pamětníkem Pražského jara 1968 Janem Čulíkem.  Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 24. srpna 2018.

Invaze v srpnu 1968 nebyl masakr

21. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Jak sleduju stereotypní reakce českých médií na Pražské jaro a  padesáté výročí invaze Varšavské smlouvy do Československa ("o Pražském jaru nevíme nic, ale ta invaze, ta byla strašná"), myslím si, že je záhodno upozornit na pozoruhodnou knihu jednoho amerického odborníka na československé politické záležitosti. Kniha se jmenuje The Logic of Normalisation (Logika normalizace) a autorem je Fred Eidlin. Vyšla v roce 1980.

Eidlin upozorňuje, že jakkoliv byla invaze 21. srpna 1968 do Československa zločinem, naprosto se odlišovala od sovětské invaze do Maďarska v roce 1956, což byl masakr.

30066

O narušení sovětského radiového provozu v srpnu 1968

21. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Na obrázku vidíte pana Molnára, správce autokempu v Nové Živohošti na Slapech. Pamětníci v těchto dnech vzpomínají na 21. srpna 1968. Panu Molnárovi bylo tehdy dvacet a byl na vojně v Milovicích. Sovětská vojska kasárna obkroužila a vojáci základní služby dostali příkaz připravovat tanky na zazimování - aby měli co dělat. (Zanedlouho byla celá posádka československé armády z Milovic vyhoštěna, protože tam byla rozmístěna ruská vojska.)

Pan Molnár byl elektrikář a bavil se tím, že k příruční vojenské vysílačce připojil na střeše umístěný dlouhý drát, anténu.

A co se nestalo: v přijímači najednou slyšel radiový provoz okupační armády.

Dvacetiletý mladík Molnár zapnul mikrofon a do ruského radiového provozu oznámil. "Iditě domoj! Zděs ně byla nikakája kontrarevolucia. Idítě domoj!"

Okamžitě následovala poplašená ruská reakce: "Ivan?? Što ty govoriš? Što ty govoriš?"

Nad milovickými kasárnami začal kroužit ruský vrtulník.

Molnárovi se ohlásil velitel útvaru: "Okamžitě tu anténu stáhni!"

Historka mi přijde tak typicky česká...


Připomíná František Řezáč:

Ohrozilo Pražské jaro 1968 Evropu možností jaderné války?

21. 8. 2018

čas čtení 2 minuty

K článku Jana Čulíka obsahujícímu jeho vzpomínky na Pražské jaro 1968. V jednom detailu s Janem Čulíkem nesouhlasím, píše dr. John Dunn, dlouholetý rusista z Glasgow University, nyní žijící v Itálii:

Jan Čulík charakterizuje argument východních Němců, že Československo Pražským jarem 1968 ohrozilo Evropu jadernou válkou, jako "absurdní". Nemyslím si, že ty obavy byly absurdní, určitě ne pro východní Němce v roce 1968. Shodou okolností jsem v pondělí četl svědectví jednoho italského novináře, který cestoval do Prahy těsně po srpnové invazi ve společnosti dvou západoevropských velvyslanců, kteří se oba, alespoň zpočátku, opravdu obávali, že dojde k jaderné válce.

Sovětská invaze v globálním geopolitickém spektru druhé poloviny 60. let

USA před 50 lety neměly zásadní motivaci zasáhnout v Československu. Naštěstí

21. 8. 2018 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Český rozhlas Plus před několika dny zveřejnil text Pražské jaro, invaze a Američané v roce 1968. Na otočení kormidla nebyl čas, doplněný téměř půlhodinovým audiozáznamem. Ačkoli ČRo Plus přináší spoustu zajímavých a důvěryhodných informací, podprahové sdělení ad - na otočení kormidla nebyl čas, posluchačům sugeruje, že kdyby existovala příhodná velmocenská konstelace, bylo možné vpádu okupačních vojsk do ČSSR předejít, Američany vedený vojenský zásah nevyjímaje.

Srpnová invaze jako přiznání povahy sovětského systému

20. 8. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V různých debatách o srpnové okupaci Československa Sověty (ta ostatní vojska Varšavské smlouvy byla jen sovětské loutky) lze zaslechnout mnoho hloupostí, nicméně jeden neustále se opakující argument ve prospěch okupantů mi přijde nádherně sebeodhalující: kdyby v ČSSR pokračoval vývoj stále stejným směrem, došlo by k nastolení kapitalismu.

Bude v Plzni zbourán další kulturní dům?

21. 8. 2018 / František Řezáč

čas čtení 2 minuty

Žhavé téma pro podzimní komunální volby v Plzni
 
Podle sdělení magistrátu města Plzně je nutno uzavřít kulturní dům Peklo a plánované akce na sezónu 2018/ 2019  přesunout jinam. To nebude snadné, jelikož už byl v Plzni zbourán jeden Dům kultury, kde se konaly plesy, maturitní věnečky, taneční kursy a další akce. https://legacy.blisty.cz/art/58028.html.

Drahokamy šedesátkové češtiny

20. 8. 2018 / Pavlína Antošová

čas čtení 13 minut


Příslib svobody, který v roce 1968 i krátce po něm prostoupil různé oblasti života, se nevyhnutelně odrážel také v dobovém vyjadřování. Následující text se nemůže stát zevrubným výčtem; jenom poukazuje na některé zvlášť výrazné jazykové prostředky.

Jaké to bylo v roce 1968 - osobní svědectví

20. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 49 minut

Foto: Jan Čulík v roce 1968

Toto je osobní svědectví o tom, co před padesáti lety zažil patnáctiletý až sedmnáctiletý kluk. 

Jsem si plně vědom varování historiků, že osobní svědectví nelze považovat za ověřitelná fakta. Nicméně jsem velmi zklamán výroky o šedesátých letech a o Pražském jaru 1968, které činí mladší lidé, kteří tyto události nezažili. Když jejich výroky srovnám s tím, co jsem já ve skutečnosti zažil, vidím, že jsou primitivní, zjednodušené a stereotypní, a to do takové míry, že mě to vede k otázce, zda výzkum určitého období, prováděný lidmi, kteří jej nezažili, může být vůbec být považován za spolehlivý. Obávám se, že neustále vytváříme vlastně jen narativy o dnešku a minulost zkreslujeme jeho prizmatem. 

Jsem si vědom, že tento skeptický přístup budou mnozí lidé považovat za extremní. Na druhé straně jsem si také vědom názorů, které varují, že analýzy historiků o událostech minulosti jsou na úrovni beletrie - a když lidé činí výroky o minulých událostech, které oni sami nezažili, vypovídá to daleko víc o současnosti než o dané historické události.

Okupace Janovice

20. 8. 2018 / František Řezáč

čas čtení 6 minut

Foto: Bývalá kasárna v Janovicích

Motto:

Je 21. srpen 1968...varovný, protože nás napadli naši tehdejší spojenci? Ostudný, protože naše armáda invazi nečelila ani symbolicky?...protože tankům a obrněným autům se postavili alespoň stateční jednotlivci...

Jaroslav Veis, Lidové noviny v sobotu 11. srpna 2018.
 
Pokusím se popsat, co jsme dělali 21. srpna 1968 a ve dnech následujících jako vojáci průzkumného praporu, umístěného v kasárnách v Janovicích nad Úhlavou.  V kasárnách byl umístěn též motostřelecký pluk  a baterie protiletadlových děl.

Drobný rozdíl mezi komunistickým režimem a dneškem: za osud bezdomovců můžete individuálně VY

21. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Čtenář, který se označuje jménem "Václav Stříbrný", nám naspamoval jeden svůj text do diskusních fór pod celou řadu článků, uvádíme ho níže. (K tomu varování: spamovat jeden text pod více článků v Britských listech porušuje etická pravidla BL a udělá-li to pan "Stříbrný" znovu, zablokujeme ho.)

Pan "Stříbrný" obviňuje dnešní "režim" v ČR z kriminálního jednání vůči bezdomovcům.

K tomu důležitou poznámku: Ať byl režim před rokem 1989 jakýkoliv, občané Československa za něj nebyli odpovědni, neboť ho neudržovali při moci prostřednictvím demokratických voleb.

Naproti tomu dnešní "režim" nenese neosobní vinu za osud bezdomovců v České republice.

Za jejich osud jsou jmenovitě a individuálně odpovědni jednotliví občané České republiky, jimž jmenovitě a individuálně nevadí, že lidi živoří a umírají na ulici. Za tyto zločiny nenese vinu žádný "režim", ale současní čeští občané a voliči. Kdyby jim vadilo, že se podílejí na ničení lidí a zabíjení bezdomovců (málokterý bez jednotliví občané České republiky, jimž jmenovitě a individuálně nevadí, že lidi živoří a umírají na ulici. domovec se dožije vyššího věku než 40 let) udělali by proti tomu razantní akci.

Ve Skotsku mají úřady povinnost bezdomovce do 24 hodin ubytovat. V Anglii přislíbila londýnská vláda, že problém bezdomovectví vyřeší do roku 2027. Je to dlouho, ale aspoň vyjádřila vůli problém řešit. (V Británii spí na ulicích jen asi 4000 osob.)

Takže tu vinu nesete individuálně vy, žádný neosobní "režim".


* * *


Polistopadový režim nemá morální právo na svoji existenci.

Zločinecký a nelidský režim, který tu máme po roce 1989, poslal na ulici již více než 75 000 bezdomovců.  Každý rok jsou tito občané mučeni v zimě chladem.  A z nich již přes půl tisíce bestiálně umučil mrazy. V míře utrpení, které si musí umrzající bezdomovec vytrpět, je dnešní režim srovnatelný s hitlerovským, který také některé své vězně umučil mrazem.

Smysl československého Pražského jara pro socialismus

20. 8. 2018 / Pavel Rybák

čas čtení 5 minut


Snahu té epochy vidím především ve snaze socialismus vylepšovat, to bylo Pražské jaro 1968 v Československu, mimořádné svou preferencí politické stránky reformy a obdivuhodným vzestupem společenského pohybu. Nalézat kompromis mezi socialismem a kapitalismem v hospodářství a mezi diktaturou a demokracii v politice, jakousi zlatou střední cestu. Komunismus byl společenský systém, který svou původní podstatou nebyl schopen vlídné budoucnosti bez liberálních reforem.

Michael Kocáb: "Komunisté jsou stále agresivnější"

21. 8. 2018 / Michael Kocáb

čas čtení 5 minut

Projev přednesený v pondělí 20.8. 2018 před ruským velvyslanectvím

Přátelé, srdečně vás zdravím a vážím si toho, že si takto připomínáte druhou nejtemnější událost československých dějin po hitlerovské okupaci. Okupaci sovětskou.

A to zejména dnes, kdy se naše vnitropolitická situace vyvíjí směrem k restaurování vlivu Komunistické strany, nedozírné zločiny komunismu jsou nenápadně, a někdy i nápadně bagatelizovány, eufemizovány a v čele našeho státu stojí opět bývalí komunisté. Jmenovat je nebudu, protože Babiše a Zemana všichni známe.

Alexis Tsipras: Zdravím všechny muslimy při příležitosti svátku Eid

21. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Řecký premiér Alexis Tsipras: Posílám pozdravy všem muslimům v Řecku a po celém světě, kteří oslavují Eid al-Adha, Festival oběti. Přeju všechno nejlepší pro požehnaný svátek.


Každý č... potřebuje ochranu!

21. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Gruzínský výrobce prezervativů vydal k desátému výročí války Ruska s Gruzií toto mimořádné vydání svého výrobku:


Trumpův právník Giuliani: "Pravda není pravda"

20. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaRudy Giuliani, právní zástupce Donalda Trumpa, řekl v neděli v televizi, že "pravda není pravda", když vysvětloval, že nedovolí mimořádnému vyšetřovateli Robertu Muellerovi rychle přimět Trumpa, aby se podrobil svědeckému výslechu, protože nechce, aby vyšetřovatelé přistihli Trumpa při lži.

František Tomečka, Čech vězněný v gulagu

20. 8. 2018

čas čtení 7 minutFrantišek Tomečka se narodil 19.3.1906 v Hranicích na Moravě Adolfovi a Antonii Tomečkovým. Matce Antonii, rozené Horákové, se František narodil v jejím druhém manželství, první muž jí zemřel a z prvního manželství měla malého syna Václava Machálku. Rodina, do níž se František narodil, byla chudá, postupně se manželům Tomečkovým narodilo celkem 9 dětí, píše historik Vladislav Ryčkov z Kemerova na Sibiři. Ryčkov je pravnuk Františka Tomečky.

Monitor Jana Paula: Zapomenutý umělec Alois Toufar

20. 8. 2018 / Jan Paul

čas čtení 6 minut


Tak jsem se konečně vydal za výjimečným pedagogem Aloisem Toufarem (28.4.2019 – 17.11.1978) do Brtnice u Jihlavy. Někdy v  roce 1986 se ke mně dostala nevelká knížka Výtvarná výchova a dítě, sborník Toufarových textů, který zpracovala Ludmila Karbusická. Toufarovy názory na dětský výtvarný projev byly pro mě tehdy zjevením, inspirativním teoretickým zážitkem, a nakonec i pobídkou k realizaci vlastního projektu dětské výtvarné skupiny v Dolních Počernicích, kterou jsem vedl mezi léty 1988 až 1992 při místní základní škole s cílem navázat a dále rozvíjet Toufarovy nekonvenční myšlenky.

30065

Záběhlice: Tohle je naše zem! Je jen pro bílou rasu! Afrika do prdele!

21. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Aktualizace, 21. 8. 2018: Píše autorka níže zveřejněných fotografií Marika Muchová:

Děkuji za zveřejnění. Transparenty už dnes v Záběhlicích nevisí - možná právě díky medializaci prostřednictvím BL. Dobrá práce!

 

* * *

"Tohle je naše zem."

"This country is for the white race!! Fuck Africa!"Tyto dva rasistické a nenávistné transparenty visí už několik dní v Záběhlické ulici v Praze v Záběhlicích. Nikomu to nevadí, upozorňuje Marika Muchová, která je vyfotografovala v pátek dne 17.8.


Jsou americké sankce vůči Íránu oprávněné?

20. 8. 2018 / Jan Darmovzal

čas čtení 8 minut


Nynější americká administrativa, jak se zdá, si nadmíru oblíbila uvalování sankcí s malou mírou nadsázky snad na úplně celý svět. Vedle tradičního rivala Washingtonu, Moskvy, jim musí čelit také Severní Korea, Turecko, ale hlavně Írán, na který Washington dle svého vlastního vyjádření uvalil „nejpřísnější sankce v celé historii“. Mnozí by mohli vznést zcela relevantní otázku, proč vlastně na Írán jsou sankce uvaleny? Za co vlastně Íránci podle Američanů mají platit?

A Personal Testimony: What was going on during the 1968 Prague Spring?

20. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 36 minut

Photo: Jan Čulík in 1968

This is a personal testimony of what a 15-year old experienced 50 years ago.

I am fully aware of the warnings of historians that personal testimonies cannot be taken as verifiable facts. However, I am very disappointed with statements about the 1960s and the 1968 Prague Spring made by younger people who have not actually experienced these events. When I compare these statements to what I actually experienced, I find them crude, unsophisticated and stereotyped, so much so that it leads me to question whether research by people who have not actually experienced a particular time can be seen as reliable. I am aware that this sceptical approach may be seen by many as extreme, on the other hand I am also aware of the views which warn that accounts of historians about events in the past are on the level of fiction – and that when individuals make statements about past events which they have not personally experienced, what they say normally tells much more about the present time than about the historical event

Rozhovor Britských listů 178. Proměnili uprchlíci Švédsko v peklo?

17. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Aktualizace: V neděli 9. 9.  se ve Švédsku konají všeobecné volbyV září se budou ve Švédsku konat všeobecné volby. Peter Larsson je novinář a aktivista, který od sedmdesátých let prosazuje ve Švédsku českou kulturu. Jan Čulík se ho zeptal, zda příchod uprchlíků do Švédska zemi zničil. Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17. srpna 2018.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL v červenci 2018

1. 8. 2018

čas čtení 2 minuty

V červenci 2018 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 46 755.82 .    Výdaje na provoz Britských listů byly 78 297.50 Kč.   

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme v dlouhodobém deficitu a potřebujeme větší finanční pomoc od čtenářů. Děkujeme.

Zůstatek byl koncem července 2018 277 484.92 Kč.  

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu. 

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Více než třetina Rusů si myslí, že invaze 20.-21. srpna 1968 byla správná

19. 8. 2018

čas čtení 3 minuty

Více než třetina Rusů si myslí, že invaze varšavského paktu do Československa v srpnu 1968 byla správná, ale co je nejzajímavější, a potvrzuje to i mé zkušenosti (poznamenává Jan Čulík), téměř 50 procent Rusů vůbec netuší, že v roce 1968 došlo k nějaké invazi do Československa. Zjistil to průzkum ruského střediska Levada Center, který cituje deník Guardian.

Podle více než pětiny Rusů  vznikl československý liberalizační program v důsledku "podvratné akce západních zemí", jejímž cílem bylo rozbít sovětský blok.

NYT zveřejnil bombu: Trumpův právník z Bílého domu spolupracuje s vyšetřovatelem Muellerem

19. 8. 2018

čas čtení 1 minuta

Aktualizace: Trump se v důsledku publikace tohoto článku v New York Times na Twitteru můze doslova zbláznit. Hysterčí.
Vedení New York Times zdůraznilo, že plně stojí za obsahem tohoto článku a za svými dvěma reportéry, jeho autory:Donald McGahn, Trumpův právník v Bílém domě, spolupracuje intenzivně s mimořádným vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který vyšetřuje ruské zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016. McGahn poskytl Muellerovi podrobné a detailní svědectví o případných pokusech Donalda Trumpa bránit průchodu spravedlnosti při tomto vyšetřování, především o jednání, které Trump měl s McGahnem předtím, než Trump odvolal z funkce bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho, aby zabránil vyšetřování ruských zásahů do americké předvolební kampaně.

Útok na děti v Jemenu - žádná reakce české vlády

18. 8. 2018

čas čtení 1 minuta

Zakrvácené školní tašky dětí, které se po leteckém úderu saúdského letectva americkou laserovou střelou nikdy už nevrátily domů. I Česká republika prodává Saúdské Arábii zbraně v hodnotě milionů euro.
Je těžké se na tyto záběry dívat, ale je důležité se na ně podívat, píše reportérka BBC Orla Guerin. Jsou to děti, které přežily saúdský letecký úder na autobus s méně než desetiletými školáky, který s nimi jel z pikniku. 40 dětí bylo zavražděno.

Podle oficiálních statistik Ministerstva průmyslu a obchodu vyvezla Česká republika v roce 2016 do Saúdské Arábie zbraně a vojenský materiál v hodnotě 14,5 miliónu Eur, včetně munice. V roce 2014 byla tato absolutistická monarchie dokonce největším příjemcem českého vojenského materiálu, když tam kopřivnická TATRA dodala několik stovek nákladních vozů určených armádě. ZDE

Na vraždění dětí Saúdskou Arábií v Jemenu Česká republika nereagovala.


Na katolickém státním pohřbu obětí kolapsu mostu v Janově se modlil za zemřelé i islámský kněz

18. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaImám byl pozván, aby se na katolickém státním pohřbu obětí katastrofy v Janově pomodlil za islámské mrtvé. Bylo to významné gesto v zemi, ovládané v současnosti ultrapravicovou vládou.


Putin tančí v Rakousku s ultrapravicovou ministryní zahraničí na její svatbě

18. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Putin si systematicky pěstuje ultrapravičáky po celé Evropě...

Tito lidé (rakouská ministryně zahraničí) si stěžují na uprchlíky. Pak doslova tančí s člověkem, který lidi bombarduje, takže musejí utéci ze své země a ze svých domovů.


Bomba, která v Jemenu usmrtila 40 dětí, byla vyrobena v USA

18. 8. 2018

čas čtení 2 minuty

Bomba, jíž usmrtila Saúdská Arábie čtyřicet dětí mladších deseti let v Jemenu v autobusu, když se vraceli z pikniku, byla vyrobena v USA, informuje CNN.


Byla to laserem naváděná 227 kilogramová bomba MK 82, kterou vyrábí zbrojovka Lockheed Martin.

Bomba byla velmi podobná bombě, která zaútočila na pohřební síň v Jemenu v říjnu 2016, kdy bylo usmrceno 155 lidí a stovky byly zraněny.

Náš spojenec.
Naše raketa.
Náš zločin.

(ČR také dodává zbraně Saúdské Arábii. Tím, co ty zbraně v Jemenu způsobují, se česká média nezabývají. )V březnu letošního roku usmrtila další laserem naváděná americká bomba MK 84 97 na trhu v Jemenu 97 lidí. Po skandálu, vyvolaném útokem na pohřební síň v Jemenu zakázal bývalý americký prezident Barack Obama prodej naváděné vojenské technologie Saúdské Arábii v důsledku "lidskoprávního znepokojení". V březnu 2017 Trumpův ministr zahraničí Tillerson tento zákaz zrušil.


Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

New York Times chválí Karla Čapka

17. 8. 2018

čas čtení 2 minuty


To, co činí Válku s Mloky tak pozoruhodnou, je, jak ta knížka odmítá se připojit k nějakému konkrétnímu alegorickému schématu, píše v New York Times Ben Dolnick. Jsou Mloci nacisté? Jsou to oběti kapitalismu? Čapek chápe, že máloco způsobuje, že čtenářovo srdce poklesne, když si uvědomí, že je chycen v příliš jednoduché alegorii. Čapek se tomu vyhýbá tím, že se neustále vrací k Mlokům, ve vší jejich odporné detailnosti. Nejsou to snoví Mloci, ani metaforičtí Mloci. Smrdí, zejména když je zapotřebí vyměnit jejich vodu. Jejich kůže je olejnatá. Neustále jsou nemocní.30063

Problémy současné indické psychiatrie, edukační a destigmatizační projekt

17. 8. 2018 / Dominika Švecová, Kateřina Duchoňová, Věra Motyčková

čas čtení 12 minut

Druhá část rozhovoru s indickými psychiatry Rudrou Chakrabortym a Arunimou Chaterjee a  psycholožkami Gargi Chakraborty, Charul Bhoria na psychiatrické klinice Manobikshan v Berhampore, Západní Bengálsko

První část rozhovoru je ZDE

(Rozhovor vedly Kateřina Duchoňová, Dominika Švecová a Věra Motyčková)

Ráda bych se více zeptala na vaši televizní show. Zajímalo by mě, kdo přišel s tou myšlenkou a jak jste to celé zorganizovali a také jak celý ten pořad probíhá.

Rudra: Na začátku to byl celkem banální příběh. Jednoho dne jsme byli osloveni televizní stanicí, kde měli program o zdraví, který tam byl spíše jako taková vsuvka mezi jinými, nikdy neměl moc diváků.

Bývalý šéf CIA Brennan: Trump spolupracoval s Rusy a nyní je zoufalý

17. 8. 2018

čas čtení 4 minuty

Bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan včera prohlásil, že prezident Donald Trump zrušil jeho bezpečnostní prověrku, poněvadž jeho kampaň se spikla s Rusy, aby změnila výsledek voleb v roce 2016, a Trump se nyní zoufale snaží zastavit zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera.

Trump: "Aretha Franklin pracovala pro mě"

17. 8. 2018

čas čtení 1 minuta


Ve své vzpomínce na právě zemřelou americkou zpěvačku Arethu Franklin si Donald Trump neodpustil ješitnou samochválu: "Znal jsem ji dobře, mnohokrát pro mě pracovala."

Obamovi zveřejnili toto prohlášení:

Amerika nemá žádnou královskou rodinu. Ale máme šanci získat něco trvalejšího. Narodila se v Memphisu a byla vychována v Detroitu, Aretha Franklinová vyrostla se zpíváním gospelových písní v kongregaci svého otce. Po dobu více než šedesáti let, kdykoliv zpívala, dostali jsme všichni milost záblesku božského. Svými skladbami a vynikajícím hudebním nadáním Aretha pomohla definovat americkou zkušenost. V jejím hlase jsme mohli cítit svou historii, celou a každý její odstín - naši moc i naši bolest, naši temnotu i naše světlo, naši touhu po spasení a náš těžce vydobytý seberespekt. Pomáhala nám, abychom se cítili navzájem více propojeni, abychom měli více naděje, abychom byli lidštější. A někdy nám pomohla prostě zapomenout na všechno a jen tančit.

Aretha možná nyní odešla na lepší místo, avšak dar její hudby zůstává, aby nás dál všechny inspiroval. Nechť Královna soulu odpočívá ve věčném  pokoji. Michelle a já posíláme své modlitby a nejvřelejší sympatie její rodině i všem, které její písně dojímají.


Facebook neřeší nenávist, kterou šíří mimo angličtinu. V Myanmaru to vede k vraždění

17. 8. 2018

čas čtení 2 minutySociální síť Facebook klopýtá světem jako obří, nekoordinované batole, které opakovaně kálí do svých plenek a pak se diví, odkud pochází ten smrad. Vstupuje na globální trh s naivní nevinností a s posláním "vybudovat komunity (a vydělávat na nich", avšak končí likvidací demokracií a vyvoláváním etnického očišťování, píše Olivia Solon. Nikdo neřeší neuvěřitelnou rasistickou nenávist vůči Romům a muslimům, jaká se šíří na Facebooku například  v češtině. V Myanmaru však nese Facebook odpovědnost za vraždění příslušníků menšin.

Rusko je proti zákazu autonomních bojových robotů

17. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta


Jak zjistil list Kommersant, Rusko je připraveno podpořit francouzsko-německou politickou deklaraci v OSN, která hovoří o důležitosti zachování lidské kontroly nad autonomními zbraňovými systémy. Tuto iniciativu koncem srpna posoudí představitelé 80 zemí a mezinárodních organizací.

Kromě toho však ruské ministerstvo zahraničí vystupuje kategoricky proti právně závazným omezením v této sféře. Podle ruské strany plnohodnotná umělá inteligence dosud neexistuje.

Příznivci zákazu bojových robotů ovšem varují, že rychlý rozvoj technologie může způsobit, že diplomaté nestihnou zabránit katastrofě.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

Trump zrušil Obamovy předpisy pro kyberútoky

17. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Trumpova administrativa zrušila sérii předpisů, které měly regulovat a koordinovat kybernetické útoky, upozorňuje Ryan Grenoble. Podle Bílého domu byly předpisy zbytečně omezující. Podle expertů může nyní dojít k nárůstu počtu kyberútoků, a to i na území USA.

Přečetli jsme:

Babiš má šanci urovnat vztahy s „Mlátičkou“ Ondráčkem. Stačí ho nevydat policii

17. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Poslanci budou rozhodovat o tom, zda vydají Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Komunistický poslanec, známý jako „Mlátička“ kvůli svému působení v Pohotovostním pluku VB, by měl policii vysvětlovat své výroky na adresu textaře Michala Horáčka, kterého označil za veksláka a spolupracovníka StB. K vyšetřování však vůbec nemusí dojít, když zasáhne premiér Babiš. A ten má Ondráčkovi co vracet.

Celý text: ZDE

Přečetli jsme:

Soukup v pořadech na Barrandově porušoval zákon, rozhodla vysílací rada. Nedal prostor oponentům a před volbami zvýhodnil Zemana

17. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poslala TV Barrandov pět upozornění na porušení zákona kvůli pořadům vlastníka televize Jaromíra Soukupa. Do pořadů si nebral oponenty a před volbami zvýhodnil prezidentského kandidáta Miloše Zemana. Rada to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě. Vyjádření TV Barrandov ČTK shání. Upozornění na porušení zákona spojené s výzvou k nápravě do sedmi dnů je krok, který předchází zahájení řízení o přestupku. V rámci toho může rada vysílateli udělit pokutu.

Celý text: ZDE

Proč Putinova obliba v Rusku rychle klesá

17. 8. 2018

čas čtení 3 minuty

Zřejmě žádná postava na světovém jevišti nevypadala větší než ruský prezident Vladimir Putin, píše Andrej Kolesnikov. Nedávný summit s Donaldem Trumpem v Helsinkách, americké znepokojení z dalšího ruského zasahování do voleb, vzkříšení Kremlu coby klíčového hráče na Blízkém východě a samozřejmě snadné znovuzvolení v březnu jakoby ukazovaly na setrvalou sílu. Tyto události však také mohou zakrývat rostoucí slabost.

Děsivé svědectví o vlivu ruské mafie ve světě

16. 8. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 8 minut

Česká republika je ruskými a americkými mafiány považována za "měkký stát Evropské unie" - kde lze tajně jednat, aniž by si toho kdokoliv povšiml.

Z deníku Guardian jsem dostal knihu dlouholetého moskevského reportéra tohoto listu Lukea Hardinga Collusion (Spiknutí), která je syntetickým shrnutím veškerých informací, které jsou dosud k dispozici ohledně vazeb Donalda Trumpa na Rusko. Kniha vyšla v USA v prosinci 2017 a umístila se na prvním místě žebříčku bestsellerů listu New York Times:


Vybombardování autobusu s dětmi bylo padesátým letošním leteckým úderem v Jemenu proti civilistům

16. 8. 2018

čas čtení 1 minutaUvádí to ve své analýze organizace Human Rights Watch. Dodává, že rijádský úřad, který má údajně tyto incidenty vyšetřovat, ve většině případů podpořil verzi saúdské armády, že letecký úder byl zcela oprávněný.

Ze 75 případů, kdy došlo k usmrcení či zranění civilistů, přiznal rijádský úřad vinu saúdské armádě jen ve dvou. V deseti dalších případech rijádský úřad uznal, že došlo k usmrcení civilistů, a uvedl, že příbuzným bude vyplaceno odškodné, avšak k tomu nikdy nedošlo.

Uprchlíci - mýty a fakta

16. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Eva Zahradníčková, která provozuje svou facebookovou "Televizi Moria" z uprchlického tábora na řeckém ostrově Lesbos, kde vede školu pro uprchlické děti: 

350 amerických perodik dnes kritizuje Trumpovu "špinavou válku" proti tisku

16. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta350 amerických médií se účastní na akci, kterou zorganizoval list Boston Globe. Cílem je ve čtvrtek vydat koordinované redakční komentáře, odsuzující Trumpovu "špinavou válku proti svobodnému tisku", jak to nazval tento deník.

Do středy ráno se k akci připojilo 343 publikací.

V důsledku Trumpovay kampaně považuje nyní 51 procent amerických Republikánů svobodný tisk za "nepřátele lidu". Je to stalinský a hitlerovský výraz.

Odcházející komisař OSN pro lidská práva Zeid Ra’ad al-Hussein varoval, že Trumpovy výroky "mají velmi blízko k výzvám k násilí".

Podrobnosti v angličtině ZDEEkonomové se obávají, že se turecká finanční krize bude dále šířit

16. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Obavy z nové globální ekonomické krize po kolapsu turecké měny vzrůstají. V průběhu letošního roku turecká lira ztratila 40 procent své hodnoty. V pondělí dosáhl propad turecké měny oproti dolaru nového dna. Po celém světě je patrná řetězová reakce turecké finanční krize, a to zčásti kvůli tomu, že je Turecko silně závislé na půjčkách ze zahraničí, zejména z evropských bank. Krize nastala zrovna v době, kdy sílí napětí mezi Washingtonem a Ankarou. Minulý týden americký prezident Donald Trump uvalil nová vyšší cla na vývoz kovu z Turecka. Spojené státy zároveň na Ankaru tlačí, aby propustila amerického misionáře Andrewa Brunsona, který byl zatčen spolu s tisíci dalšími osobami po nepodařeném puči v roce 2016.

Text v angličtině ZDE

Jeden příklad lživé kampaně proti Jeremymu Corbynovi za všechny

16. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Trapnost deníku The Telegraph. Tohle znamení je v Egyptě velice známé jako jedno z gest proti puči Sísího režimu a masakru ve městě Rabá, k němuž došlo před pěti lety. Skutečnost, že The Telegraph tohle gesto spojuje s terorismem, je čirá propaganda. Nejsou to žádné noviny, konstatuje na Twitteru britský historik a novinář Mark Curtis.

Investigace Associated Press: Američany podporovaná arabská koalice v Jemenu spolupracuje s Al-Káidou

16. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Američany podporovaná arabská koalice, bojující v Jemenu proti šíitským rebelům, opakovaně uzavírala tajné dohody s jemenskou odnoží Al-Káidy. Rijádem vedená koalice kupříkladu vyplácela militanty z Al-Káidy, aby se stáhli z jemenských měst, nebo aby bojovali po jejím boku. Tato převratná odhalení zveřejnil investigativní tým Associated Press (AP) 6. srpna. 

29766

Bodláky Václava Duška

Památníky bídy

16. 8. 2018 / Václav Dušek

čas čtení 5 minut

V padesátých letech do Prahy odesláni ze Slovenska k převýchově svobodomyslné lidičky, tehdy se jim ještě říkalo cikáni. Karlínské parky obležené rodinami – dětí jako smetí. Práce se pro etnikum nenašla – fabriky potřebovaly odborníky, bytů nebylo nazbyt… mužští dělali kopáče, myče oken, děcka se obtížně zapojovala do školských povinností, ženy se snažily udržet rodiny pohromadě, žilo se všelijak, spíše přežívalo – a oboustranná nenávist doutnala; osady, hliněné vesnice se u nás neuchytily. Po letech na vojně ve Strážském, na Spiši, v Ladcích se stále vyobcovaní a nepřizpůsobiví občané stávali boláky na socialistické společnosti – nu, přešli nám plynně i do kapitalistické společnosti, uchytí se nakonec všude, po celém světě – zvláště šikovní se stanou otrokáři v civilizovaném demokratickém světě. Učí se dobře, znají zákony, svá práva dokážou vytasit v okamžiku nebezpečí, pravdu pootočí – a ty se staneš rasistou, gádžo, dávej si pozor na ústa!

30062

Rozhovor generace zlatého vejce 90. let s těmi, kdo je dodnes musí poslouchat

51: Proč už nám nenakopete prdel? 41: Protože držíte moc a nechcete pustit...

16. 8. 2018 / Bohumil Kartous

čas čtení 25 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

51: (...) Chápu, že jsme už reakční, že je tady nová politická generace. Nové myšlenky. My, staří dinosauři, ještě budeme prudit. Dovol mi jedno provokativní slovo do vašich řad nové politické generace. Jste nejvzdělanější, nejlépe si žijící generace na planetě. Nemáte žádné problémy a nezažíváte žádný tlak. Máte krásnou doktrínu, myšlenky, peníze. Proč to jde tak ztuha? Proč nás už nevyměňujete? Proč nevyhráváte volby? Proč je na postech stále moje generace, která - až na výjimky - myslí jako já? Už jste nám dávno měli nakopat prdel. Řeknu ti to. Vy si furt myslíte, že vše přijde samo. Máte ty nejlepší, nejčistší myšlenky na světě. Když je vyřknete, tak musí každý couvnout! A hle, Klaus se nejde zabít, populisté postupují. A teď jste z toho vystresovaní. A teď padne názor, že žádná další diskuse není možná. No jasně, že ne, podle vás. Protože přece máte pravdu. Zažíváte strašný diskomfort z toho, že někdo s vámi nesouhlasí. Ale smysl má právě diskuse velmi protichůdných názorů a ne názorů blízkých. Proto byl rok 1989. Aby každý zmrd mohl mluvit. Mír uzavírají vždy nepřátelé s rozdílnými názory a ne kamarádi. Smiřte se s tím, kolik má společnost vrstev (...)

41: (...) Ptáš se, proč vás už dávno nevystřídáme. Inu, možná si neuvědomuješ, že ten "grip on power", který vaše politická generace má, vyplývá z dost nezaslouženého faktu, že to je přesně ta generace, které přistála do rukou společenská změna v roce 1989 zrovna v okamžiku, kdy jste se rozkoukávali, co s načatým životem. Během 90. let jste s generací životně zcela zformovanou socialismem začali budovat kapitalismus, čemuž jsem musel já jen přihlížet a generace přicházející po mě už si dokonce ani neuvědomují, jak to celé vzniklo, protože vy jste jejich rodiče a stihli jste jim to už dobře vysvětlit. Takže vy jste získali prostředky, které vás nyní udržují u moci, pochopitelně jste se na tom stali závislí a připadá mi proto poněkud licoměrné vinit nás, že vás už dávno neženeme svinským krokem. Ono to totiž nejde, jste opevnění v mocenských pozicích a ve svých omertách realizujete mocenské procesy (...)


Rozhovor zástupců dvou politických generací, které zplodila historie. Český padesátník je dnes představitelem generace vládnoucí, spadla jim do klína revoluce a porevoluční "zelená louka". Český čtyřicátník je mladší bratr, který by rád "intoxikovanou generaci" svrhl, ale neví jak. Prostředky mají v rukou oni...

Americké tažení proti terorismu je grandiózní fraška

16. 8. 2018 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Když vláda George W. Bushe před 17 lety s pompou zahajovala globální tažení proti terorismu (aby si tuto vzletnou frázi vypůjčila od Reaganovy administrativy, jež vedla svou vlastní válku proti terorismu v Centrální Americe), jen hrstka zasvěcenců tušila, jak katastrofální dopady bude mít nejen na blízkovýchodní region, ale i na celý svět. Investigativní poznatky reportérů z Associated Press, kteří zjistili, že Spojené státy a jimi podporovaná arabská koalice v Jemenu de facto bojuje po boku amerického arcinepřítele Al-Káidy, přesvědčivě dokazují, že americké tažení proti terorismu je obrovskou blamáží, na níž se podílí i Armáda České republiky.

Ve francouzském historickém parku vycvičili šest havranů, aby sbírali nedopalky od cigaret

15. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Dostávají za přinesený nedopalek sousto chutného ptačího jídla. "Jsou to společenští ptáci a jakmile zjistí, že za přinesení nedopalku dostanou jídlo, chtějí to dělat celý den," vysvětlil místní sokolník:


Čtyři dny v Praze je jako vykouřit čtyři cigarety

15. 8. 2018

čas čtení 1 minuta

Foto: Kouř v Praze, podle serveru Politico 

Plánujete procházku letos v létě po malebném Václavském náměstí v Praze, ptá se server Politico. Čtyřdenní pobyt v českém hlavním městě vám poškodí zdraví tak, jako kdybyste vykouřili čtyři cigarety.

Bruselská nevládní organizace Transport & Environment sestavila žebříček deseti nejpopulárnějších turistických měst v Evropě a zjistila, že znečištění vzduchu je v nich takové, že jejich obyvatelé jsou na tom jako kuřáci. Čtyřdenní pobyt v Istanbulu či v Praze se rovná vykouření čtyř cigaret, v Londýně či v Miláně třem.

O globálním oteplování před 106 lety!

15. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaSpotřeba uhlí ovlivňuje podnebí

14. srpna 1912

Pece po celém světě v současnosti pálí asi 2 000 000 000 tun uhlí ročně. Jakmile se toto uhlí spálí, po sloučení s kyslíkem přidává asi do atmosféry ročně asi 7 000 000 000 tun kysličníku uhličitého. To způsobuje, že se vzduch stává efektivnější pokrývkou pro Zeměkouli a zvyšuje to její teplotu. Za několik století může být tento dopad velmi silný.


Afghánci a Syřané se v Německu hromadně hlásí na učební kurzy německých firem

15. 8. 2018

čas čtení 1 minuta
 Německým firmám se loni podařilo získat více učňů než normálně pro své rekvalifikační kurzy v důsledku velkého množství žádostí od žadatelů o azyl ze Sýrie a z Afghánistánu. V Německu byl pro tamější firmy dosud vážným problémem nedostatek pracovních sil a nedostatek mladých lidí ochotných přihlásit se na tři a půl roku do učení. Více než třetina německých firem nebyla schopna zaplnit své kvalifikační kurzy. Příchod uprchlíků v roce 2015 pomohl tuto situaci zlepšit. Do učňovských kurzů se přihlásilo loni 10 500 žadatelů bez německého občanství. Zájem o učňovské kurzy byl velký především mezi uprchlíky ze Sýrie a z Afghánistánu.

Německé firmy nejsou schopny přesvědčit mladé Němce, aby šli do učení, protože ti dávají přednost studiu na univerzitě. 

Britská vláda před brexitem přesunuje své finanční rezervy z libry na euro

15. 8. 2018

čas čtení < 1 minuta

Od referenda o brexitu v červnu 2016 se hodnota britské libry systematicky propadá vůči 130 měnám světa, informuje The Economist. Deník Times píše, že britské ministerstvo financí přesunuje své finanční rezervy před brexitem z libry do eura:


Takhle se má opravdu vyjadřovat americký prezident?

15. 8. 2018

čas čtení 4 minuty

Bývalá pracovnice Bílého domu obvinila Trumpa z rasismu. Trump na Twitteru šílí...


Donald Trump označil Omarosu Manigault Newmanovou, svou bývalou černošskou poradkyni v Bílém domě, za "primitiva" ("low life"). Omarosa vydala knihu, v níž obviňuje Trumpa z rasismu a z toho, že pravidelně používá pro černochy výrazu "negr". ("To je tedy překvapení, to jsme tedy nevěděli, že je Trump rasista," konstatoval v televizi CBC známý americký televizní satirik Stephen Colbert).


Itálie: Pětihvězdičkové hnutí pod palbou kritiky - vysmívalo se varováním, že spadne most

15. 8. 2018

čas čtení < 1 minutaItalský ministr dopravy Danilo Toninelli je z Pětihvězdičkového hnutí.  Jeho strana se stala terčem kritiky po kolapsu mostu Morandi v Janově, protože most umístila na seznam infrastrukturních projektů, jejichž oprava měla být zrušena, "protože náklady převažují prospěch z opravy".

Srpen a neprojev: Zeman versus Santayana

15. 8. 2018 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Prázdná a zbytečná politická gesta Miloši Zemanovi rozhodně nikdy nebyla a ani nejsou cizí ZDE. Přesto nyní jeho mluvčí prohlašuje, že prezidentský projev k padesátému výročí sovětské okupace by údajně byl právě pouhým prázdným gestem.

Je Corbyn férově pronásledován pravicovým tiskem za "aféru s věncem"?

15. 8. 2018

čas čtení 5 minutJeremy Corbyn se v britském pravicovém tisku stal terčem obnoveného honu na čarodějnice za to, že se účastnil r. 2014 pietního aktu v Tunisku, kde možná položil věnec na hroby dvou mužů, obviňovaných ze zosnování teroristického útoku proti izraelským sportovcům na olympiádě v Mnichově v roce 1972. Corbyn si samozřejmě moc nepomohl, když nejprve reagoval, že věnec "možná nepoložil", a pak své tvrzení změnil, že se "účastnil pietní akce za mír".

Owen Jones k tomu v deníku Guardian publikoval užitečný kontextuální článek. Shrnujeme:

Lukašenko jde ukrajinskou cestou

15. 8. 2018

čas čtení 1 minuta

Bělorusko zvyšuje podíl národního televizního obsahu na úkor ruských programů, upozorňuje Anton Chodasevič. Zvláštní zákon o národním televizním obsahu připravuje ministerstvo informací. Předpokládá se, že v důsledku dojde k poklesu podílu ruských programů ve vysílání. Místní pozorovatelé si všímají zvýšeného zájmu státní moci o prostředky masové komunikace.

Jak Václav Klaus ml. reaguje na kritiku jeho "kreativního nakládání s fakty"

15. 8. 2018

čas čtení 4 minuty

Nemá smysl znovu vypočítávat případy "kreativního nakládání s fakty" Václava Klause ml. Jsou dostatečně známé. Často ale unikne pozornosti jeho reakce na odhalení (pokud se tedy k nějaké sníží), píše na Facebooku Jan Moláček.

Avšak nejpozoruhodnější je, že deník Právo a server Novinky nemají zjevně vůbec žádné verifikační procesy - a otisknou bez kontroly pravosti faktů zjevně jakýkoliv blábol. Tím se výrazně odlišují od jakéhokoliv média v západní Evropě, kde je bedlivá předpublikační verifikace faktů běžnou každodenní praxí, upozorňuje Jan Čulík.

Jan Moláček:

Pro stoupence czexitu | EYE - Evropské setkání mladých | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
23198