Stane se Česko "energetickým pupkem Evropy"?

21. 9. 2018

čas čtení 2 minuty
Chceme být zemí se strategickým, vpravdě klíčovým, významem pro Evropu? Staňme se energetickou páteří a baterií Evropy. V minulých týdnech jsem vyslechl dvě pozoruhodné myšlenky, které mi doslova vyrazily dech svým potenciálem, píše Martin Hausenblas.

První je z hlavy Petra Šlégla a Jiřího Pohla. Jiří upozornil na Výboru pro udržitelnou energetiku Vlády na to, že koridory vysokorychlostních tratí zajišťují prostupnost územím. Jiří navrhuje místo výstavby hraničních oddělovacích transformátorů, které brání přetoku energie z Německa naopak vedle tratí rychlovlaku uložit do země i vysokonapěťové vedení HVDC (orientačně napětí 1,1 MV, zatižitelnost 10 GW, ztráty cca 3%/1000 km). 


Na území ČR propojí tyto linky Sasko, Bavorsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Všechny trhy tak získají páteřní propojení, které výrazně zvýší energetickou bezpečnost a propojenost lokálních sítí, dramaticky sníží náklady na regulaci sítě, zvýší konkurenci, sníží cenu energie. Pokud dojde k protažení vedení až k severnímu moři, můžeme snadno zpřístupnit stávající i budované větrné parky do celé střední Evropy. Otázka je, zda potřebujeme nový jaderný blok, zejména ve spojení s druhou myšlenkou, kterou na stůl dal Petr Lenc ředitel Palivového kombinátu při diskusi nad budoucností jezera Milada. 

Pan ředitel Lenc přišel s návrhem na změnu způsobu rekultivace vytěžených dolů na severu Čech. Jedná se o 5 lokalit. Největší je důl ČSA. Zde dojde k ukončení těžby již v roce 2023. Navrhuje, aby se vytvořila průtočná kaskáda jezer, která bude mít rozdíl hladin nejvyššího a nejnižšího jezera cca 90-110 metrů. Navrhuje využít ohromného objemu vody a vybudovat přečerpávací elektrárnu, která bude mít výkon 800-1100 MW. Můžeme využít existujících linek pro uhelné elektrárny pro vyvedení výkonu. Plocha jezer 2000 ha, objem vody 2 miliardy m3, odpar cca 15 m3/s. Takový systém bude nejen velmi ekonomický na provoz, bude zadržovat vodu v krajině, odpar vody bude mít blahodárný vliv na celý region ve formě podpory malého vodního cyklu. Dáme tak vytěžené krajině nový smysl a využijeme existující energetickou infrastrukturu. Místo do jaderné elektrárny vložíme peníze do akumulátoru a energetické dálniční sítě propojující nás a okolní státy Evropy. Projednou nebudeme Evropu rozdělovat, ale spojovat. Moc se mi to líbí a tak bych rád viděl studie proveditelnosti, abychom mohli posoudit, jak dobrý nápad to skutečně je.

2
Vytisknout
14141

Diskuse

Obsah vydání | 25. 9. 2018