Studenti varují před dlouhodobým podfinancováním českého vysokého školství

15. 6. 2017

tisková zpráva

 
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) znovu upozorňuje na dlouhodobé podfinancování
českého vysokého školství. Navzdory růstu HDP došlo v období 2014 – 2016 k dalšímu propadu
v rozpočtové kapitole vysokého školství, tedy v oblasti, která je dlouhodobě označována jako
priorita Vlády. V této souvislosti se SK RVŠ odkazuje na své usnesení z 9. 6. 2016 a zdůrazňuje
nutnost systémového řešení v zájmu dosažení kvalitního a udržitelného vysokoškolského systému
v zemi. 
 
 

 
SK RVŠ zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem realizace nového modelu financování veřejných
vysokých škol (VVŠ) je očekávané navýšení rozpočtu na oblast VVŠ v ministryní avizované výši
4,5 mld. Kč. Pokud nebude tento předpoklad splněn, hrozí další úpadek vysokého školství.
Aktuální návrh Ministerstva financí alokovat vysokým školám jen 100 mil. Kč je proto i z pohledu
studentů naprosto nedostatečný.   
 
SK RVŠ je dále velice znepokojena neochotou ministerstva financí uvolnit jednu miliardu korun
určenou k navýšení stipendií studentům doktorských studijních programů. Tato částka byla
českým doktorandům opakovaně slibována. Pakliže není stát schopen zajistit adekvátní podmínky
studia postgraduálním studentům, hrozí nevratná ztráta konkurenceschopnosti českých
absolventů oproti zahraničí.
 
SK RVŠ se v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu na rok 2018 připojuje k výzvě ČKR
adresované premiérovi Vlády České republiky a žádá o dodržení slibů podpory vysokého školství.  
 
 
0
Vytisknout
5564

Diskuse

Obsah vydání | 16. 6. 2017