Ve Skotsku se připravují pilotní projekty, které zavedou univerzální základní příjem

1. 1. 2017

Obava z nárůstu populismu přivedla všechny politické strany k přesvědčení, že je lidem nutno zajistit základní existenci

Dva komunální úřady, Fife a Glasgow, zkoumají možnost nabídnout všem občanům fixní příjem bez ohledu na to, kolik vydělávají

Skotsko se v roce 2017 zřejmě stane prvním místem ve Velké Británii, kde bude na zkoušku zaveden univerzální základní příjem. Projekt připravují komunální úřady v Glasgow a v okrese Fife.

Glasgowský labouristický radní Matt Kerr, který stojí v čele akcí proti chudobě, vidí základní příjem jako způsob jak zjednodušit nesmírně složitý britský systém sociální podpory. "Ale je to také o solidaritě: signalizuje to, že všichni mají určitou hodnotu a že vás vláda podpoří. Mění to vztah mezi občanem a státem."

Univerzální základní příjem znamená, že každému občanu bude nabídnuta bezpodmínečná finanční částka a všechno, co občan vydělá nadto, bude progresivně zdaněno. Cílem je umožnit lidem, aby si vybudovali život, ať se rozhodnou vydělávat, starat se o někoho druhého, anebo založit si podnik.

Kerr akceptuje, že i když doufá, že v Glasgow projekt podpoří všechny politické strany, je nutno provést "řadu měsíců práce", včetně studie o realističnosti projektu. "Avšak Glasgow s obrovským počtem lidí a obrovskou zdravotní nerovností je ideálním zkušebním místem. Pokud to bude fungovat tady, bude to fungovat všude."

Univerzální základní příjem má kořeny v humanistické filozofii z 16. století, kterou rozvinuli myslitelé jako Thomas More, ale v moderní době existují úspěšné pilotní projekty realizované v Indii a v Africe.

Vládnoucí Skotská nacionalistická strana letos na jaře na svém sjezdu hlasovala pro vytvoření univerzálního základního příjmu.

Jak by ale měl být vysoký: Kerr argumentuje, že by měl odpovídat tzv. britské "living wage", tedy mzdě, z níž se dá vyžít, nikoliv minimální mzdě.

"Jde o to, aby lidi měli víc peněz než jen na to, aby byli schopni zaplatit účty. Ale součástí návrhu realizovat pilotní projekt je dělat chyby a zjistit, co bude přijatelné pro veřejnosti. Vznikne proti tomu velký odpor. Stavíme se tímto projektem totiž proti představě, že chudí si peníze nezaslouží."

"Skotsko ale dobře rozumí problémům prekariátu," vysvětluje Guy Standing, který argumentuje ve své nedávné vlivné knize The Precariat, že vzniká nová sociální třída, která nejvíce trpí nejistotou pracovních příležitostí, a tedy je nejpravděpodobněji zdrojem podpory pro ultrapravicový populismus. "Lidi ve Skotsku rozumějí, že by každý měl dostávat sociální dividendu. Kamkoliv přijdu, jsou to komunity, které jsou globalizací nejvíce marginalizovány, které se nejvíce zajímají o univerzální základní příjem. Mění se postoje lidí. Vznikly vážné obavy z populistické pravicové politiky, a tak si mnoho lidí uvědomilo, že potřebujeme udělat něco, aby vznikla pro lidi lepší existenční bezpečnost. Pokud nic neuděláme, riskujeme svou hospodářskou a politickou stabilitu."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3956

Diskuse

Obsah vydání | 2. 1. 2017