POZNÁMKA NA OKRAJ:

Postfaktický věk aneb Je to k popukání

30. 12. 2016 / Uwe Ladwig

Samozřejmě přicházím trochu pozdě se svou okrajovou poznámkou, protože rok 2016 byl prý rokem postfaktickým, rokem lhářů a podvodníků, a to nejen soukromých, ale ovšem i veřejných, například voličům lhali politikové, brexit a Trump, jako by to bylo jedno slovo, jedno jméno, obě ta slova jsou spojena s politickými událostmi, které daly komentátorům důvod, aby začali psát o postafaktické době. Podle mého je to důvod k popukání.

K popukání? Existuje známé přísloví, které vás vyzývá k tomu, abychom problémy přenechali koňovi, protože má větší hlavu. Myslím ale, že kdyby koně opravdu dokázali vnímat, jak se lidi chovají, tak by řehtali jak blázni.

Postfaktická doba? Teprve od roku 2016? Takže ony už dříve neexistovaly skutečně dobře promyšlené konstrukce, které umožňovaly náboženským vůdcům manipulovat s lidmi a štvát je proti jiným lidem? Že by církevníci nehovořili tak přesvědčivě o těch z lidské představivosti vzniklých bozích, které, jak je tomu už tak dobře známo od Siddharta Gautama, který žil kolem 500 před Kristem v severní Indii, byly jím odhaleny jako přeludy.

Nejen v Německu dnes lidé, namísto aby všechna náboženství odhalili jako zcestná pro lidské myšlení, argumentují - tedy především křesťané proti stoupencům islámu, onoho progresivnějšího náboženství, než je křesťanství. Samozřejmě se ví, že křesťanství je rozvinutím judaismu, protože židovský odkaz na židovskou matku zabránil vzniku světového náboženství. A ano, samozřejmě, je islám rozvinutím křesťanství, protože islám vynechal velký počet těch nenepřesvědčivějších křesťanských báchorek. Nicméně, jak judaismus, tak křesťanství, tak islám jsou jen lidské konstrukty, které postulují existenci jednoho, pokaždé trochu jinak interpretovaného boha, který podle lidí prý zasahuje do jejich života, přestože je to jen pokus vysvětlit přírodní jevy, které kdysi byly pro lidi nevysvětlitelné.

Králové se odvolávali na své příslušné bohy a tím odůvodňovali svou moc a své právní nároky. Války proti lidí jiné víry se konaly na základě víry k vlastnímu bohu. Přikázání a zákony, jimiž se měl lidský život řídit, byly zavedeny údajně jménem boha a zároveň i ku prospěchu příslušného duchovenstva.

Postfaktická doba? Něco nového? Lhalo a podvádělo se vždycky, změnily se ale pravděpodobně jen ty lži, které maji přinášet moc, které mají změnit existující politické systémy. Změnily se ovšem komunikační kanály a struktury, změnilo se, že se komunikace účastní dnes nikoliv už jen privilegovaní tvůrci veřejného mínění, ale i naši obyčejní sousedé. I ti mohou přispět svými znalostmi a jejich neznalost ovlivňuje každodenní záplavu informací a je využívána oranizovanými manipulátory veřejného mínění, dnes s použitím nových technických prostředků, umožňujících šíření falešných zpráv.

Avšak ten, kdo si dnes stěžuje na postfaktickou manipulaci, by měl nejen mít za zlé, že představitelé náboženství a politických stran manipulovali občany dlouho a systematicky i v minulosti, ale především by měl přemýšlet nad tim, jak přežívají v jeho vlastním prostředí falešné představy o Bohu a o platnosti stranickopolitické ideologie, představy, které dnes už nemají žádné opodstatnění. Nebo si myslíte, že by lidé měli opravdu přenechat myšlení koňovi a dál se nechat ovlivňovat bláboly o údajné existenci neexistujících bohů a starých přežitých ideologických názorů politiků?

Kdyby se toho zbavili, teprve by život lidí v 21. století zaznamenal opravdovou pozitivní změnu.

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

0
Vytisknout
6693

Diskuse

Obsah vydání | 3. 1. 2017