Otevřené vyzývání k násilí vůči židům: Proč Policie ČR nezasahuje?

30. 12. 2016 / Jan Čulík

Otevřeně rasistický blábol protkaný do konspirační teorie. Jednoznačné podněcování nenávisti proti skupině osob dle § 356 trestního zákona:

Oldřich Rambousek: Byl to teroristický útok v Berlíně veden v kontextu s islámem, nebo byl darem NWO Evropě?

28. 12. 2016 17:06

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Oldrich-Rambousek-Byl-to-teroristicky-utok-v-Berline-veden-v-kontextu-s-islamem-nebo-byl-darem-NWO-Evrope-468948

"Samozřejmě terorismus musíme jednoznačně odsoudit a to v jakékoliv podobě a z jakékoliv strany. Zůstává, však nadále otázkou kolik lidí ještě bude muset zemřít z důvodu Bruselské (sic!) idiocie či otevřené náruče Frau Merkel vůči migrantům!!! Jak dlouho budou Evropské (sic!) národy držet ústa a budou tolerovat vraždění svých bratrů a sester!!! O tom, kdo je vinen migrační krizí se už napsalo mnohé a nechci to tu už opakovat. Většina občanů Evropy si to uvědomuje a zná jména viníků, kteří mají ruce potřísněné krví vlastních spoluobčanů. Bohužel tento Chazarský (sic!) židovský šmejd je nadále u moci – lid dosud nevzdal na ten šmejd klacky, hole, vidle a lopaty. Jak dlouho ještě??" (...)

Parlamentní listy systematicky a trvale porušují níže uvedené paragrafy trestního zákoníku. Za páchání těchto trestných činů je v ČR trest tří let vězení nepodmíněně. Nikdo to v ČR nevyšetřuje. Zdá se, že uvedené paragrafy byly včleněny do trestního zákona ČR jen alibisticky, aby to vypadalo, že ČR je právní stát a může být přijat do Evropské unie. Nikdo zjevně neměl nikdy v úmyslu v ČR tyto trestné činy trestat. Avšak jaký má tato nečinnost orgánů v trestním řízení dopad na zákonnost v České republice?

§ 352

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
Vytisknout
6597

Diskuse

Obsah vydání | 3. 1. 2017