OTEVŘENÝ DOPIS JIŘÍMU RUSNOKOVI:

Nerušte těžební limity

9. 12. 2013

čas čtení 1 minuta


Předseda vlády ČR
Ing. Jiří Rusnok

Vážený pane předsedo vlády,

Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí jako členové občanského sdružení Litvínov občanům a občané města Litvínova. V posledních dnech jsme velmi zneklidněni, pobouřeni a rozhořčeni informacemi o snahách přehodnotit platné územní limity těžby.

Jako občané města, kterého se tato problematika bytostně týká, Vás i celou vládu můžeme ubezpečit o tom, že limity těžby nejsou "vyčpělé". Naopak mají velký praktický význam, protože kromě jiného umožňují další rozvoj našeho města a okolních obcí, fakticky zrušily v dobývacích prostorech stavební uzávěru a po desetiletích totalitního bezpráví umožňují nekonfliktní soužití lidských sídel s povrchovou těžbou.

Nenechte se zatlačit a svést k fatálnímu rozhodnutí těmi, kterým jde v konečném důsledku pouze o zvýšení vlastních zisků a zhodnocení akcií těžební společnosti za cenu likvidace dalších měst a obcí se všemi neblahými důsledky, s nimiž se náš kraj i celá republika dlouhodobě potýká.

V Litvínově jsme vybudovali své domovy, většina z nás se zde narodila, vyrostla a založila rodinu. Chceme odkázat svým dětem zdravé město i okolí a jsme odhodláni aktivně se zasadit za další perspektivu rozvoje našeho města i kraje proti snahám zvrátit vše pozitivní, co nám stanovení limitů těžby v posledních dvaceti letech přineslo.

Žádáme Vás jako předsedu vlády ČR, abyste se zasadil o zachování těžebních limitů a to alespoň do doby, než se náš kraj vyrovná s problémy, které mu z minulosti odkázalo hospodaření pod heslem "po nás potopa".

Za občanské sdružení Litvínov občanům předsedkyně Mgr. Ivana Schettlová

0
Vytisknout
4690

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2013