Konspirační teorií a podvodem proti mediální manipulaci?

10. 8. 2013

čas čtení 3 minuty

KD│V článku Démon souhlasu od Lubomíra Brožka se autor odvolává na tzv. deset strategií mediální manipulace Noama Chomského. Ale to je rozšířený omyl, respektive hoax - Chomsky nikdy žádných "deset strategií" nepopsal. To, co se pod touto hlavičkou připisuje Chomskému, má původ na stránce člověka jménem Sylvain Timsit (jemuž nechť slouží ke cti, že žádné spojení s Chomským nikdy ani nepředstíral).

Jistá část obsahu se sice s některými myšlenkami Chomského překrývá, ale celkově je to konspiračně teoreticky laděná konstrukce.

To že se autorství připisuje Chomskému, je samo o sobě celkem slušná mediální manipulace, upozorňuje redakci čtenář, který si ze závažných důvodů týkajících se jeho zaměstnání nepřál být jmenován. Vlastně už existuje i text Jeana Bricmonta obsahující také Chomského vyjádření:

V dnešních dnech na internetu široce cirkuluje text nazvaný "Deset strategií pro manipulaci mas" a připisovaný Noamu Chomskému. A co více, už se v reakci na tento text ve "velkém tisku" setkáváme s kritikou Chomského jako "příznivce konspiračních teorií".

Desátý princip také dobře odráží fantazie běžné na extrémní levici ohledně vědění získaného "systémem" o průměrné osobě, založeného na "biologii, neurobiologii a aplikované psychologii", které se velmi liší od toho, co si myslí Chomsky, který ví, že naše skutečné vědecké vědění o lidech je dosud mimořádně omezené.

Protože text vypadá jako simplifikace a překroucení Chomského myšlení a nenašel jsem jeho ekvivalent v angličtině, zeptal jsem se ho na něj, abych zjistil, jak to doopravdy je. Zde je jeho odpověď:

"Nemám zdání, odkud to pochází. Já sám jsem to nekompiloval, nenapsal jsem to nebo nepověsil na web. Domnívám se, že kdokoliv to udělal, může tvrdit, že to je interpretace toho, co jsem tam či onde napsal, ale jistě ne ve formě seznamu."

On a Edward S. Herman, spoluautoři studie Manufacturing Consent, netvrdí, že někde existuje skrytá organizace, která "manipuluje masy". Ukázali, že existuje řada filtrů spojených se soukromým vlastnictvím médií, týkajicích se publicity, akcí vlivných skupin atd., které ústí do světonázoru - sdělovaného médii - jenž je extrémně předsudečný, ale funguje více jako ideologie (v Marxově smyslu), jako proces bez subjektu. (Originální a úplný titul Chomského a Hermanovy knihy z roku 1988, ve které předložili svůj model propagandy, ostatně zní Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media - Výroba souhlasu: Politická ekonomie masových médií. Není tomu tak dávno, co byla tato klasická kniha v paperbackové reedici běžně k dostání v odděleních cizojazyčné literatury pražských knihkupectví. - pozn. KD.)

Je zvláštní, jak je jaksi uklidňující myslet si, že existují manipulátoři, kteří všechno vědí, protože to řídí; takže přinejmenším by měli vědět, kam svět směřuje. Naneštěstí existuje mnoho mocenských vztahů, lží a ideologických předsudků, ale žádný pilot letadla.

0
Vytisknout
6315

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2013