ČEZ odmítá sdělit, proč zákazníkovi neposkytne splátkový kalendář

11. 8. 2013

čas čtení 5 minut

Poté, co byl zákazník ČEZU konfrontován s náhlým nedoplatkem ve výši 12 463 Kč, v důsledku chybně nastavené měsíční zálohy, skončil v nemocnici. Dnes nám napsal:

Nemocnice se mi dost podstatně protáhla, bohužel. K tomu přispěla otřesná rekonvalescence. Za tu dobu jsem se ještě několikrát spojil s ČEZem a oddálil datum splatnosti na 13.8. Další odklad termínu už odmítají poskytnout. Vysvětlení, proč mi nepovolí splátkový kalendář, odmítají sdělit také.

Ač jsem vzdělán, zčásti kardiak a po těžké nemoci, včera jsem se běžel zeptat do místní zednické firmy, zda by mě nepřijali do zaměstnání. Obdobných institucí jsem zde oběhl nepočítaně. Sehnat tu zaměstnání jeví se mi ovšem jako povedený námět na akční film z americké produkce. Námět pochybné kvality.

Jistě pochopíte, proč chci uchovat svou identitu v utajení. (...)

Nechám zcela na Vašem uvážení, zda článek publikujete i s vědomím mé identity. Nechám zcela na Vás, zda k článku připojíte i číslo účtu tohoto znění: (...) . Podobná žebrota je mi z duše nepříjemná, byl jsem rozhodnut sepsat jen článek a popasovat se s ČEZem sám.

Ovšem vidina ztmavlého domu a nemožnosti výdělku mě nesmírně děsí. A to obzvláště po obejití místních nádenických firem, kde jsem doufal, že se alespoň krátkodobě uchytím, abych mohl splatit, co splatit je mi předurčeno. Neuchytím se, pracovní trh je přesycen a člověka staví do pozice přebytečného.

Celá historie

Loni jsme se nastěhovali do staršího domu, stanovili si zálohu na elektřinu ve stejné výši, jakou jsme platili v předešlém, pravda, trochu menším, bydlišti a začali vesele živořit. Letos v květnu, s odchodem zimy přišel ČEZ, abychom si toho tepla příliš neužili. Výše nedoplatku činila po necelém roku 12 463,-. Veselá suma. Požádal jsem operátorku o splátkový kalendář, pravila, že ten se v zásadě neuděluje, pouze lidem, kteří byli během roku odpojeni od sítě. Upokojil jsem ji, že to náš případ není. Druhý den volala, že nám je splátkový kalendář zamítnut. Na dotaz proč neodpověděla. Není to povinnost ČEZu, že. Odpovídat a ani poskytovat splátkové kalendáře.

Odhodil jsem tedy telefon, protože než se člověk dopracoval k operátorce, musel vyposlechnout pětiminutovou ódu na Šťávu, potažmo ódu na to, kterak to ČEZ myslí se svými zákazníky, ba co dím, se svými dětmi, dobře, což telefonujícímu uzmulo nesmírné množství kreditu a samozřejmě také nervů. A výsledek byl vždy totožný. Operátorka jakýkoliv komplikovanější dotaz obezdila odpovědí -- o tom já rozhodovat nemůžu, o tom rozhoduje systém. Přesto jsem u ní dosáhl, alespoň jednoho, zcela jednoduchého, vítězství, odložila splátku o měsíc, do 13. 8. . Hurej. Jak je ten systém milosrdný.

I vrhnul jsem se do komunikace elektronické. Oslovil jsem přímo mail cez@cez.cz. Jiný ani nenabízejí. A začal setrvale vyžadovat splátkový kalendář nebo posunutí data splatnosti o půl roku. Za první měsíc jsem jim poslal první splátku, 1500,-. Více nešlo. Kromě peněz jsem jim poslal i informace stran výdělku z domova, který táhne rodinný rozpočet, stran dětí, stran jisté nemravnosti jejich počínání. Vysvětlil jsem jim, že pokud nás odpojí od sítě, nebudu moci vydělávat, tedy ani platit ČEZu.

Se splátkovým kalendářem, že bychom se oboustranně dostali ke zdárnému řešení. Na to mi, pro tentokrát e-mailový operátor, odpověděl, že pokud nebudu platit, tak mi půjdou procenta, penále, pokuty, předpokládám, že na konci by se z toho všeho jistě vykutálel i exekutor a jeho parazitická dáseň. Komunikací jsem došel k dalšímu odkladu o měsíc, zaplatil dalších 1500,- a teď stojím před jasným stanoviskem.

13.8. je poslední možný den, kdy mohu zaplatit zbytek, tedy 9 463,- nebo budu odpojen. Jakmile budu odpojen, nebudu moci vydělávat, takže nebudu moci platit.

Ač jsme ČEZu nikdy neudělali nic ošklivého, vždy jsme jako berušky pečlivě a včas platili, nikdy nás nikdo neodstřihl, přesto je nám přisouzena úplně zbytečně role dlužníka. Toho zlého, neplatícího.

Samozřejmě, že se pokusím vydělat jinak a dlužné poplatit, ale s notně omezenou možností vydělávat netuším, jestli stihnu dostatečně rychle umořovat už jen penále, která nám ČEZ začne od příštího či přespříštího týdne udělovat. Máme se věru nač těšit, a to jsme mohli mít vcelku klidný život.

Tento článek je sepsán anonymně, protože jeho podepsáním bych neuvrhl do "ostudy" či do "řečí" jen sebe, ale i spoustu jiných lidí stejného příjmení, čemuž se chci vyhnout.

0
Vytisknout
8632

Diskuse

Obsah vydání | 13. 8. 2013