Proč nebere OSN v úvahu ropný zlom?

5. 6. 2012

čas čtení 5 minut

KD│ Politika OSN tisícerými způsoby napomáhá utvářet naše odpovědi na vynořující se krize, od obyčejné bídy po události světové politiky, od potravin ke změně klimatu a populaci. Nicméně vzniká stav, kdy analýzy OSN nedokážou adekvátně (nebo vůbec) vzít v úvahu nejzákladnější kritérium - totiž materiální meze energetických zdrojů, napsala Sharon Astyková.

OSN je jednou z nejvlivnějších organizací na světě, která ovlivňuje mezinárodní politiku - skrze IPCC, Radu pro populaci, FAO - a její práce prostupuje tím, jak vlády a nevládní organizace reagují na řadu témat od ženských práv po občanské konflikty, od vodních zdrojů po hlad ve světě. Historicky vzato, OSN byla pionýrem ve studiu a zohledňování faktorů jednotlivými vládami často ignorovaných nebo podceňovaných - ujala se vedení v záležitosti změn klimatu, varovala před nadcházejícími konflikty o vodu a v řadě oblastí zaujala vedoucí pozici.

Naneštěstí se OSN nestala lídrem ve věci ropného zlomu nebo spotřebovávání energetických zdrojů. Uvažte předpoklady IPCC ohledně fosilních paliv dostupných na zemském povrchu - analýza OSN zcela ignoruje objevení geologických limitů. Zatímco řada lidí se to pokoušela napravit a někteří členové IPCC a mnozí z těch kdo se věnují klimatické změně uznali, že geologické limity, jimž čelíme v oblasti těžby ropy a dalších fosilních paliv, jsou velice významné, IPCC dosud používá neadekvátní údaje. Kjell Aleklett a James Hanson na tom pracovali společně - a ukázali, že předpoklady IPCC jsou přemrštěné.

I když víme, že i s fosilními palivy která jsou k dispozici můžeme překročit kritické body, za nimiž není návratu, potřebujeme také rozumět tomu, jak tuto záležitost ovlivní geologie. A co je ještě důležitější, každé pojetí změny klimatu coby osamoceného problému se vyhýbá centrální části obrazu vznikající kolektivní krize...

OSN musí vzít omezenost zdrojů seriózně v úvahu ve všech oblastech. Například v Rozvojových cílech tisíciletí OSN předpokládá vzorec dlouhodobě pokračující urbanizace a ekonomického rozvoje - v podmínkách absence energetických zdrojů, které by byly k jejich zajištění nutné.

Předpoklad, že bude k dispozici energie pro dlouhodobě pokračující globalizaci, je předpokladem, který může být s dostupnými zdroji nepodložený. Ptát se jak bude svět vypadat, až cena energetických zdrojů vzroste a sníží se jejich dostupnost, je pro jasný obraz naší budoucnosti kriticky důležité.

Prognózy vývoje světové populace z dílny OSN předpokládají pokračující ekonomický růst a obsahují v sobě skrytý předpoklad, že budou k dispozici fosilní paliva nutná k výrobě a distribuci antikoncepčních přípravků i léků proti AIDS, k dopravě dívek do škol, k přestěhování dalších lidí do měst. Nedávno předpovězený nárůst světové populace do roku 2050 by byl odůvodněný pouze ve světě, který pokračuje v růstu a ekonomické expanzi bez kontaktu s materiálními limity.

Ropný zlom zcela mění obraz světové produkce potravin - agroekologické odpovědi na potravinovou krizi navrhované v několika studiích OSN v posledních několika letech nejsou jen nějakým dobrým nápadem, ale absolutní nezbytností, pokud musíme omezit množství energie a zejména tekutých paliv spotřebovávaných v zemědělství. OSN byla důsledně v čele úsilí o poznání způsobů, jimiž biopaliva zvedají ceny potravin pro hladovějící chudé tohoto světa, ale nedokázala pochopit, že bez vědomého oddělení se ceny potravin a energií stanou navzájem ještě provázanějšími - a potenciálně za sebou zanechají miliardy hladovějících.

Ropný zlom má zásadní význam takřka pro každé téma, jemuž se OSN věnuje. Chápat, proč nás nedostatek energie svádí ke spalování uhlí - a jak se tomu vyhnout, je pro náš obraz klimatických změn kriticky důležité. Vznikající zaměření OSN na roli žen při omezování bídy a zlepšování života musí pokračovat - ale musí se přesunout do oblastí, které nejsou závislé na fosilních palivech. Musíme se připravit na méně globalizovanou, nikoliv globalizovanější společnost, na společnost bojující s novou chudobou na nových místech, až se změna klimatu a ropný zlom navzájem protnou. Lidská práva všeho druhu budou také ovlivněna nastávajícími změnami. Pokud nechceme ztratit dosavadní zisky kvůli tomu, že jsme se nechali překvapit vyčerpáním zdrojů, musíme se připravit k jejich udržení v nízkoenergetické společnosti.

Pokud vím, v tuto chvíli neexistuje komplexní studie OSN o energetických zdrojích a jejich budoucnosti. To je jak ostudné, tak skandální - připravujeme se na přicházející století bez jasného obrazu skutečných problémů, které nás sužují. Každý stát na zemi závisí při přijímání rozhodnutí na výzkumech a materiálech OSN - a tyto materiály se stávají stále irelevantnějšími. Pro OSN nastal čas vstoupit do 21. století a uznat, že omezené zdroje jsou skutečně konečné - a že jasný obraz našich omezení má pro budoucnost lidstva zásadní význam.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
7557

Diskuse

Obsah vydání | 6. 6. 2012