Radimír Novotný

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.

člen předsednictva Rady vysokých škol a předsedou Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE)