3849

Stanislav Huml

Autor je bývalým policistou, který musel od policie pro kritiku nadřízených odejít. Dnes je členem SNK ED pánů Zieleniece a Kasla a ředitel firmy VVV Expert a.s.