Otevřený dopis členům synodní rady Českobratrské církve evangelické zřizovateli Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

6. 6. 2012

čas čtení 5 minut

V Olomouci dne 18. 5. 2012
Vážení členové synodní rady,

průběh a výsledky našeho jednání 9. 5. 2012 mne znepokojily a posílily mé přesvědčení, že vaše rozhodnutí odvolat ředitele MgA. Františka Fialu z funkce ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) bylo založeno na chybných informacích, provedeno neobratně a s negativními důsledky pro školu.

Dovolím si v bodech shrnout vaše jednotlivé kroky:

1) ředitele KEA jste odvolali 18. 4. 2012 bez předchozího jednání, bez uvedení důvodu, s vysvětlením, že "odvolání platí od 30. 4. s dvouměsíční výpovědní lhůtou do 30. 6."; po několika dnech pan František Fiala po poradě s právníkem zjistil, že neuvedení data platnosti na rozhodnutí o odvolání znamená platnost druhý den po předání, tedy 19. 4. -- v důsledku toho pan František Fiala, aniž by to tušil, nebyl ředitelem konzerva-toře již několik dní

2) vzhledem k výše uvedenému nebylo zajištěno předání agendy ředitele

3) škola zůstala po 4 týdny bez statutárního zástupce (ve zřizovací listině není funkce statutárního zástupce vymezena, podle vnitřního řádu školy musí ředitel při odvolání předat svou funkci svému zástupci; to František Fiala nemohl učinit -- viz bod 1)

4) pověření pro statutárního zástupce jste poslali po několika urgencích 4 týdny po odvolání ředitele a v předvečer státních maturit (jejich realizace byla ohrožena)

5) v rozhodnutí o odvolání jsou právní chyby

6) další váš postup destabilizoval situaci na konzervatoři:

  • 2. 5. podpořila ředitelka Ústředí Evangelické akademie (ÚEA) Mgr. Martina Sklenářová vedení školy a pedagogy v úmyslu jednat o změně zřizovatele
  • 3. 5. posílá školská rada a vedení KEA synodní radě žádost o zahájení jednání o změně zřizovatele
  • 9. 5. je zástupcům KEA během jednání se členy synodní rady sděleno, že v březnu 2012 bylo rozhodnuto nejednat o změně zřizovatele konzervatoře (zároveň však synodní rada připouští, že tato možnost byla zvažována)
  • 15. 5. je zasláno antidatované pověření statutárního zástupce k datu 19. 4. se zřejmým záměrem zahladit závažnou chybu -- viz bod 3)
  • 16. 5. dává výpověď účetní firma zajišťující veškeré účetní služby včetně mzdové agendy (příčinou výpovědi jsou nepravdivé informace, které o účetní šíří ředitelka ÚEA Mgr. Martina Sklenářová).

Další zmatek do situace vnáší několik rozdílných vysvětlení odvolání ředitele konzerva-toře, které jsme slyšeli z úst členů synodní rady a ředitelky ÚEA:

a) převedení pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou (výklad synodního seniora Mgr. Joela Rumla bezprostředně po odvolání, vysvětlení udržitelné pouze několik prvních dní, neboť nemá oporu v právních předpisech)

b) stížnosti na vedení školy (vysvětlení ředitelky ÚEA při předání odvolání -- nikdo ze strany zřizovatele stížnosti nepotvrdil/nedoložil)

c) negativní posuzování zaměstnávání spřízněných osob (vzhledem k tomu, že se škola v posledních dvou letech prokazatelně a měřitelně zlepšuje, jedná se ve skutečnosti o vy-užívání profesních kontaktů k prospěchu školy -- tedy skutečnost s opačným znaménkem)

d) osobní důvody (vysvětlení ředitelky ÚEA během jednání s pedagogy KEA 2. 5. 2012)

e) změna směřování školy ("Krok odvolání ředitele chce odstartovat novou éru; od kandidátů na ředitele bude očekáváno formulování toho, v jakých zásadách by školu vedli, tím vznikne takové spolužití, kdy bude jasno, jaký bude program." -- slova synod-ního seniora Mgr. Joela Rumla během jednání se zástupci KEA 9. 5. 2012).

Nevnímám z vaší strany snahu komplexněji zhodnotit naši práci. Nově jmenovaná ředitelka Ústředí Evangelické akademie nastoupila do funkce v lednu 2012.

Ve škole do této doby ani jednou nebyla. Neměla tak prakticky žádný čas situaci na konzervatoři zhodnotit před odvoláním ředitele.

V loňském roce (červen 2011) jsme se s vámi dohodli na strategii rozvoje konzervatoře, kterou plníme. Z vaší strany nedošlo ani ke zhodnocení plnění této strategie. Na-startovat novou éru školy, která je v Olomouci teprve čtvrtým rokem, takto vyhroceným způsobem, a navíc nepodloženou hodnocením naší práce, považuji za nemoudré.

Proti vaší nespecifikované vizi a neformulovaným zásadám nové éry stojí naše každo-denní práce. V poslední době například kurzy a semináře prof. G. Lukšaité-Mrázkové, doc. J. Tůmy a I. Troupové, realizace evropského projektu, spolupráce s Univerzitou Palackého, Varhanní přehlídka konzervatoří, provedení monumentálního koncertu P. Ebena s Moravskou filharmonií Olomouc atd. Připravované studentské operní před-stavení v režii J. A. Pitínského jste znemožnili odvoláním ředitele, stejně tak rozjednané granty a dotace v řádech statisíců korun.

V této situaci se nám zdá rozumné začít jednat o změně zřizovatele.

Obávám se, že nová éra zmaří nepopiratelné úspěchy naší práce a mladá škola s dosud jen částečně využitým potenciálem se stane Institucí -- utopenou v protichůdných záměrech a zásadách...

Většina studentů a pedagogů prosí, pusťte nás.

Přeji moudrá rozhodnutí,

MgA. Robert Mimra
zástupce ředitele
v tomto týdnu jediný člen vedení v aktivní službě

0
Vytisknout
3294

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2012