POZVÁNKA:

Pusťte Romana Smetanu na svobodu!

23. 5. 2012

čas čtení 4 minuty

Demonstrace 27.6.2012 (Na mezinárodní den politických vězňů) od 18:00 před Pražským Hradem, Hradčanské náměstí 1, Praha 1.

Demonstrace je řádně ohlášena.

Roman Smetana (řidič autobusu z Olomouce, který pomaloval plakáty politických stran tykadly) má být vězněn nejméně do konce července. A ani poté není jeho propuštění na svobodu jisté. Údajně jsou již připravovány právní akty, jež mohou ústit v další tresty za odmítnutí veřejných prací a odmítnutí nástupu do vězení.

Nesouhlasíme s uvězněním Romana Smetany. Dle našeho názoru neprovedl nic tak strašného, společensky škodlivého, aby si za to zasloužil tak tvrdý trest: Podle nás nebyla v úvahu vzata dosavadní bezúhonnost trestaného, soudem vyměřenou škodu poškozené straně navíc uhradil. Zde je tedy ne trestán skutek, či vymáhána škoda, ale je zde lámán charakter a rozmetán život člověka, jeho vůle k protestu, neboť jediné provinění R.S. je neochota se podvolit mašinerii jdoucí s kanonem na vrabce -- odmítl veřejné práce, odmítl nástup do vězení za bagatelní čin, odmítl se omluvit poškozené straně.

Podobně zaměřené trestné činy -- poškození věci ve veřejném prostoru, jak všichni víme, velmi často z nerozvážnosti páchají děti, náctiletí, ranní adolescenti -- to chceme a budeme mladé zavírat do vězení a típat jejich čerstvě probuzenou politickou angažovanost?

Věznění Romana Smetany je dle našeho názoru zjevně politicky motivováno. Pokud by hypoteticky spáchal podobný čin, který by neměl politický kontext, byl by takto tvrdě trestán?

Soudní řízení proběhlo dle našeho rozboru nezákonně, neboť do vězení Romana Smetanu poslala zjevně podjatá soudkyně. (Podle občanského soudního řádu platí, že soudci nemohou projednat a rozhodnout věc, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.) -- Tomu ostatně i odpovídá neúměrná výše trestu.

Roman Smetana svým osobním přístupem své propuštění příliš neulehčuje, nicméně věříme, že není důvodem věznit, z našeho pohledu nevinného, člověka jen proto, že se špatně hájí, případně se nehájí vůbec. Nevinný člověk ve vězení, kontroverzní případ politicky motivovaného odsouzení -- to by mělo státní správu i justici aktivovat k hledání řešení! Nikoliv dle našeho názoru tupě uložit trest na samé hranici sazby za daný přečin (nebo dle jiných názorů i za ní).

Pokud je za protestní malování na plakáty skutečně vězení, pak takovýto právní systém odmítáme, protestujeme proti němu a nepovažujeme jej za legitimní. Není to až tak dávno, za Protektorátu, byl za podobný přečin dokonce až trest smrti -- přesto (a právě proto) přece nikdo soudný nemůže považovat tento trest za legitimní!

Prezident republiky obdržel žádost o milost v únoru. Apelujeme na kancelář prezidenta i prezidenta samého, aby se s případem seznámil a propustil nevinného člověka na svobodu bez zbytečných prodlení.

Ministr spravedlnosti Pospíšil podal ve věci RS stížnost. RS však na jejím základě propuštěn dosud nebyl. Proč již nebylo rozhodnuto? Jaký je důvod průtahů? Proč ministr spravedlnosti a ministerstvo spravedlnosti odmítá zveřejnit text stížnosti? Kde zůstalo právo veřejnosti na otevřené informace? Apelujeme na všechny dotčené orgány státní správy, hledejte řešení, budiž nám svatá zákonná norma, že každý má právo na spravedlivý proces! Tento proces zjevně dle našeho poznání spravedlivý nebyl!

Za svolavatele protestu
Občanské sdružení Monitoring RING
Mgr. Vítězslav Praks, PhD.
xvitap@centrum.cz
606 577 286

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2012