Konference Vysokorychlostní železnice -- důvody a přínosy:

Česká republika zaspala

23. 5. 2011

čas čtení 5 minut

tisková zpráva

Praha - Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, České dráhy a KONSTRUKCE Media pořádaly včera v Jednacím sále Senátu konferenci Vysokorychlostní železnice -- důvody a přínosy1. Cílem konference bylo poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě i ve světě a o možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice.

Vybíráme ze zásadních myšlenek, které na jednání zazněly:

Senát: nechceme být periferií Evropy

Předseda Podvýboru pro dopravu senátor Petr Pakosta na příkladu spojení z Prahy do severovýchodních Čech zdůraznil nutnost výstavby nových tratí. Jak poznamenal, pouhou modernizací například stávající tratě mezi Prahou a Hradcem Králové by se kromě mnohaletých výluk mnoho nedosáhlo a je potřeba zcela nová trať.

Senátor Pakosta také vyzval k aktivnímu přístupu při jednáních o nových přeshraničních trasách v rámci probíhající aktualizace sítě transevropských spojení: "Nové vysokorychlostní tratě mají pro nás totiž dvojí význam. Vnitrostátní úseky jsou díky jejich dopravnímu potenciálu bytostně v našem národním zájmu. Úseky přeshraniční pak jsou existenční příležitostí pro naše dopravce, aby mohli úspěšně obstát v konkurenci na trhu mezinárodních přeprav. Asi nechceme být "centrální periferií" Evropy..."

Ministerstvo dopravy: vysokorychlostní železnice je klíčová

Náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal ve svém vystoupení odkázal na Bílou knihu dopravy Evropské komise, která se železnicí počítá jako s klíčovou složkou dopravy díky ekologičtějšímu provozu. Do budoucna by měla být kvůli energetické efektivnosti i konkurenceschopná vůči automobilové dopravě i letecké dopravě na střední vzdálenosti. "Vysokorychlostní železnice budou zastávat klíčové postavení v budoucí evropské mobilitě." řekl náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal.

České dráhy: můžeme se stát kontinentálním outsiderem

Pokud se země do dvou let nezačne připravovat na stavbu vysokorychlostních železničních tratí, hrozí, že se stane kontinentálním outsiderem, varoval generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. "Co nejdříve musí dojít k politickému rozhodnutí o vybudování přípojky na Německo. Chci věřit, že se rozhodne ještě letos nebo příští rok. Bez toho nemá význam se bavit o rozvoji železniční dopravy, je to i otázka budoucnosti Českých drah,",uvedl mimo jiné ředitel Žaluda.

Na konferenci byly zástupcům regionů představeny přínosy vysokorychlostních tratí pro mezilehlé území, například pro Ústecko nebo Vysočinu "Regionální rychlíky obsluhující Žďár, Přibyslav, Třebíč a Okříšky by překonaly vzdálenost mezi Prahou a Vysočinou za hodinu. Vysokorychlostní trať by přinesla i renesanci méně významných tratí obsluhujících menší místa, po kterých pojedou vytížené přímé a rychlé vlaky z Prahy nebo Brna.", uvedl náměstek generálního ředitele ČD Antonín Blažek.

Centrum pro efektivní dopravu: stavme již v letech 2013-2020

Přes širokou shodu o potřebnosti výstavby vysokorychlostních tratí v Česku jako takových, je potřeba se shodnout na tom, že jde skutečně o státní prioritu a tudíž že termíny výstavby budou reálné. Petr Šlegr, ředitel CEDOP, k tomu uvedl: "Máme v současnosti více než 1 000 km dálnic a rychlostních silnic, ale 0 km rychlých tratí. Je tedy logické, že již v nejbližších letech by se priorita výstavby měla přehodit."

Podle Šlegra je logické, že například vysokorychlostní trať Praha -- Brno má větší prioritu než některé okrajové příhraniční úseky rychlostních silnic, kde je daleko menší přepravní potenciál. "Není jediný důvod, aby se v období 2013 -- 2020 nepostavil například úsek Praha -- Benešov nebo Praha -- Beroun.", uzavírá Petr Šlegr.

CEDOP Centrum pro efektivní dopravu, o.s. (CEDOP) je nevládní, nezisková a nepolitická organizace, která podporuje rozvoj bezpečných a k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy osob a zboží, zejména veřejné a železniční dopravy v České republice.

Příklady možného zrychlení cestování v ČR pomocí vysokorychlostní železnice

Jako cílová doba jízdy je uvedena doba jízdy v cílovém stavu infrastruktury vycházející z předpokladu konkurenceschopnosti železnice nejen vůči osobnímu automobilu, ale i leteckým linkám na střední vzdálenosti.

Spojení

Současná doba jízdy

(hodiny)

Cílová doba jízdy

(hodiny)

Dresden - Praha

2:15

1:00

Praha -- Brno

2:45 (Pendolino 2:23)

1:00

Brno -- Ostrava

2:24

0:35

Pardubice/Hradec Králové -- Praha

1:40

0:45

Praha -- Nürnberg

cca. 5 hodin

1:30 -- 2:00*

Praha -- Mnichov

cca 6 hodin

2:30 -- 3:00*

Praha -- České Budějovice

2:40

1:15

České Budějovice -- Linz

2:09

1:00

Praha -- Liberec

2:33

1:00

0
Vytisknout
7043

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2011