Jak dál v ČSSD?

23. 5. 2011 / Petr Pokorný

čas čtení 4 minuty

Je pár týdnů po sjezdu ČSSD, na kterém se měla řešit otázka dalšího směřování této strany a volba nového předsedy. Vzhledem k velmi složité situaci v této zemi, její pokračující devastaci, rozbujelé korupci a pokračujícímu okrádání poctivých občanů, byl tento sjezd politické strany, která má již ve svém názvu pojem "sociální" jistě velmi sledovaným. Souvisí to také se stále pokračujícími neshodami ve vládní koalici, kde se strana Věcí veřejných stále více stává otloukáním a poskokem zbývajících dvou korupcí tak prolezlých stran.

ČSSD vznikla v druhé polovině 19. století jako jasně levicová strana s demokrat-tickými principy, hájícími zájmy poctivých občanů. Pokud se těchto principů nebude držet, bude dále ztrácet voličský potenciál a hlavně důvěru! Prošla za léta od svého znovuzrození po listopadu mnoha různými peripetiemi. Byla svědkem v dějinách od Bílé hory snad největšího rozkrádání a devastací hospodářství, okradení poctivých občanů na úkor několika stovek podvodníků, velkozlodějů a s nimi spolupracujících politiků.

Jen za posledních několik let vlád pravice se ČSSD podařilo po podvodné předvolební kampani (Topolánkova vláda) drtivě zvítězit v krajských volbách. Je jistě k zamyšlení, co bylo příčinou takového drtivého vítězství.

Sociální demokracie měla v předvolební kampani do krajských zastupitelstev v té době dvě nejdůležitější témata, která silně zajímala a znepokojovala poctivou veřejnost. Jednalo se o tzv. "zdravotní reformu" prosazovanou ODS ústy svých zástupců (p. Julínek a spol.) a také otázku přítomnosti amerického radaru "velkého dosahu" na našem území. Obě tato témata byla podávána lživě a proti vůli většiny obyvatelstva. Mimochodem, ti, kteří lhali občanům o radaru, využili Obamova prohlášení a ani se neomluvili občanům za tříleté lhaní a utracení peněz daňových poplatníků za takovou lež. Mnozí z nich jsou nadále ve vládě. Jak lze tedy věřit této vládě, ve které jsou nadále lháři?!

ČSSD vyslyšela nespokojenost většiny občanů a postavila se v té době jasně odmítavě k oběma těmto kauzám. To jí dalo velice silný potenciál před krajskými volbami a vedlo k jasnému vítězství. Tato situace se ještě potvrdila při doplňovacích volbách do Senátu. Tím ale vše pro další pozici ČSSD na politické scéně skončilo, protože před volbami do Poslanecké sněmovny začala silně lavírovat, odkláněla se postupně svými činy od (pro veřejnost) levicové politiky, stále méně se snažila zastávat programů na ochranu poctivých občanů, rodin s dětmi a důchodců. Většina z těchto zklamaných voličů se postupně stávala obětí psychologického nátlaku sdělovacích prostředků, která jsou v rukou pravice, ale i nad-národních kapitálových skupin. To se jasně projevilo v samotných volbách. ČSSD ztratila mnoho ze svých potenciálních voličů právě těmi jen nemastnými sliby a často nejasnými a nevyhraněnými postoji. Část voličů se pak nechala snadno navnadit sliby především Věcí veřejných a také se nechala obalamutit "novostí" TOP09.

Pokud sociální demokracie bude pokračovat v tomto přístupu, nebo dokonce udělá nějaké kroky ke středu politické scény, bude to do budoucna její další ztráta důvěry u obyčej-ných lidí a to se jí nejspíše ještě více vymstí. A nic na tom nezmění rostoucí preference ČSSD, ty jsou z velké části důsledkem nespokojenosti občanů a stále ještě do určité míry i víry v levicovost politiky sociální demokracie. Pokud by došlo k nějakému úkroku do středu nebo dokonce i doprava, bude nejspíše následovat hrozivý propad důvěry a ztráty preferencí a voličů.

Do čelných funkcí v aparátu strany by se měli dostat lidé, kteří si to uvědomují a chtějí se řídit těmi základními zásadami -- odpovídajícími názvu a postoji již z minulosti. A pokud těchto lidí bude málo, měli by se do vedení ČSSD dostat noví lidé. Principiální, zásadoví a hlavně nezkorumpovatelní!!!

0
Vytisknout
7246

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2011