Školka K2 začíná se vzdělávacím programem Začít spolu

25. 8. 2022

čas čtení 2 minuty
tisková zpráva

Školka K2 v Olešské ulici se od nového školního roku inspiruje inovativním vzdělávacím programem Začít spolu. Tato pedagogika podporuje především svobodné vyjadřování potřeb, přání a představ dětí v bezpečném prostředí a zároveň jim přináší výzvy, které napomáhají k jejich přirozenému učení a kreativitě. Školka K2 je jediná školka v Praze 10, která se tímto programem inspiruje.

 

Třídy jsou nově uspořádány do tzv. „center aktivit“, jako jsou Kostky, Ateliér, Manipulační hry, Pokusy a objevy, Pohyb, Dramatika nebo Hudba. Centra nabízejí různorodé činnosti tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Ty tak dostávají příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů a od sebe navzájem, objevovat a experimentovat.

Denní program probíhá v blocích, v nichž s dětmi pracujeme s různými tématy, která vzájemně propojujeme, a podporujeme tak myšlení v souvislostech a vnímání světa jako celku. Činnosti také probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích a v podnětném prostředí.

Den ve školce s programem Začít spolu začíná ranním úkolem, který hned u vstupu do třídy splní dítě ještě s rodičem. Tím vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a nabízíme jim možnost zapojit se do vzdělávání dětí a budovat vztahy mezi sebou navzájem. Po ranním úkolu následují volné hry, kdy si dítě vybere jedno z center aktivit.

Po svačině dětská skupina vytvoří „ranní kruh“, kdy si děti společně s vyučujícími povypráví o tom, co zažily a co je čeká. Po další činnosti v centru aktivit následuje „hodnotící kruh“, kde si děti povídají o tom, co kdo dělal, co se mu líbilo a na co přišel. Před obědem ještě děti chodí na zahradu a po obědě a odpočinku tráví čas opět na zahradě nebo v centrech aktivit.

Učitelky Školky K2 absolvovaly čtyřicetihodinový kurz s metodičkou vzdělávacího programu Začít spolu, který podpořil jejich způsob práce, kdy pedagožka nabízí různé typy činností a míru podpory podle individuálních potřeb dětí a je spíše průvodkyní na cestě učení dítěte.

Více informací o Školce K2 najdete na webu www.klubk2.cz.

0
Vytisknout
3072

Diskuse

Obsah vydání | 30. 8. 2022