Ivo V. Fencl

PhDr. Ivo Václav Fencl CSc.

Narodil se r. 1938, literární historik, kritik a esejista, v současné době nezávislý publicista - názorový komentátor a fejetonista, který píše do Hospodářských novin, Mladé fronty a Plzeňského deníku; pedagog akreditovaný na katedře bohemistiky PF ZČU a diagnostik v PPP.