Jak se bránit proti nesmyslům na internetu a na sociálních sítích

21. 6. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

1. Anonymní informace jsou nedůvěryhodné.

2. Informace, které nejsou ověřeny aspoň ze dvou spolehlivých zdrojů, jsou nedůvěryhodné.

3. Servery, o nichž není známo, kdo je provozuje a kdo je platí, jsou nedůvěryhodné.

Facebook, jehož centrum pro Českou republiku je ve Varšavě, systematicky odmítá odstraňovat nenávistnou a rasistickou hate speech. Jak jsme psali, bylo by zapotřebí za to žalovat Marka Zuckerberga.

Jan Štolba k tomu poznamenal - na Facebooku:

kvůli snadné dostupnosti sociálních sítí je - "přenázorováno". Rojí se suverénní názory na věci, o nichž lidé pořádně nevědí, co vskutku obnášejí. Soudí se už jen na základě novinových titulků, které často zpotvořují obsah. Jeden komický, ale ilustrativní příklad: Nebudou se smět fotit památky!! Ó ty hrůzo. Přitom šlo o néco docela jiného. Horší je to pak, když neinformovanci začnou mluvit o azylantských kvótách, případně kritizovat americké "vrahy" a vinu Západu, aniž by měli přesnější ponétí, oč se opravdu jedná. Spousta pitomých názorú by se bez fb a internetu rozplynula v kouři hospody, dost nenávistných komentářú by bylo korigováno podle nějakého vyššího a přísnějšího společenského úzu chování. Takhle se ale člověk osmělí, napíše, že by se měli azylanti prostě topit na moři - a hle, není za své tvrzení nijak postižen, naopak, věta visí v prostoru a už se nedá vzít zpět - a ještě se na ni nabalí dalších pár "odvážlivců" s podobnou zhůvěřilostí. Zákon stoky.

Situace je vážná, až kritická. Apelujme na lidi, aby nepropadali iracionální hysterii a nevěřili blbostem na internetu a na sociálních sítích. Používejte kritické myšlení a tyto tři jednoduché zásady:

1. Anonymní informace jsou nedůvěryhodné.

2. Informace, které nejsou ověřeny aspoň ze dvou spolehlivých zdrojů, jsou nedůvěryhodné.

3. Servery, o nichž není známo, kdo je provozuje a kdo je platí, jsou nedůvěryhodné.

Anonymní proputinovský server Aeronet se v minulých dnech překonal. Vydal zprávu, že česká vláda údajně financuje pro bývalou americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou její studium na Glasgow University! Vydat takovou blbost mohl jen naprostý ideologický zaslepenec. Ve skutečnosti jde o postgraduální výzkumné stipendium pro vynikající studenty odkudkoliv ze světa, z ČR i ze zahraničí, aby studovali poměry v dnešní České republice a stali se mezinárodními odborníky na střední Evropu. Vzhledem k zhoršující se situaci je toho nesmírně zapotřebí. ("Zprávu" server posléze vymazal, snad si i tamější proputinovští ideologové uvědomili, že touto pitomostí už překonali všechny hranice.)

Obrovským problémem je nevědomost. Čtenáři nám píší přesvědčivé emaily, o tom, že rasa a rasová rozrůzněnost existuje, přitom je to nesmysl. Jak daleko je rozkolísaný hodnotový systém České republiky vyplývá i z toho, že i údajně levicový komentátor Martin Hekrdla píše na Facebooku, že odmítat výrazy jako "černoušek" je nesmyslná politická korektnost. Necitlivost takových výroků je neuvěřitelná, právě proto, že se jejich autoři nedokáží vcítit do postavení lidí, které takové výroky ponižují a ostrakizují. Jak by se vám líbilo, kdyby vás v Evropě označovali za "Čecháčky" či "primitivní a zlodějské Čechy"?

(Problém je, že mnozí příslušníci lidových vrstev v západní Evropě zastávají neférový - rasistický - názor, že lidé z postkomunistické středovýchodní Evropy - oni tomu říkají východní Evropa - podřadní a primitivní jsou. Jak známo, v Británii považují Britové často za daleko sofistikovanější nebělošské přistěhovalce z Britského společenství národů, tedy i muslimy, zatímco "Poláky" (do kteréžto kategorie spadají i Češi) považují za nevzdělané primitivy. Jenže naštěstí do seriozních médií se tento rasismus - na rozdíl od Čech - nedostane.)

0
Vytisknout
7971

Diskuse

Obsah vydání | 23. 6. 2015