Pravidelný týdenní přehled o událostech ve vzdělávání

Nová ministryně školství se "rychle orientuje". Co to znamená?

23. 6. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Prezident Zeman minulý týden jmenoval Kateřinu Valachovou novou ministryni školství, přičemž údajně nalezli společný akord stran priorit vzdělávacího systému v ČR. Překvapivě je to podpora technického vzdělávání. Nová ministryně tedy pravděpodobně bude dále pokračovat v kampani Svazu průmyslu, jejímž loajálním ambasadorem se stal její předchůdce. Od minulého týdne už si paní ministryně udělala jasno i ve věci povinné maturity z matematiky. Jestliže by se v roce 2019 jednalo o "ukřižování" maturantů, v roce  2021 už bude povinná státní maturita z matematiky prospěšná. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin, připravovaném vzdělávacím think-tankem EDUin.

Témata týdne:

Státním tajemníkem na MŠMT bude někdejší náměstek Jindřich Fryč (Aktuálně.cz). O souvislostech zavádění inkluze do škol hovořil v ČT Tomáš Habart z Člověka v tísni. Nebývalou míru podvádění v britském školství odhaluje článek deníku The Guardian (Aj).

Výrok týdne: 

„To znamená třeba 2020/2021.“ Ministryně školství Kateřina Valachová oznámila nový pravděpodobný termín povinné maturity z matematiky.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)


  • Co budou potřebovat dnešní prvňáci, až vstoupí na trh práce? Určitě soft skills. I s přístupem k externím informačním zdrojům, který zajišťuje internet, však budou stále druhým pilířem úspěchu na trhu práce znalosti. Mohou-li školy něco udělat pro lepší vyhlídky svých žáků, měly by klást větší důraz na projektové vyučování, v němž spojí vytváření znalostního základu s podporou dovedností, jako je práce v týmu, řešení problémů a komunikace. Vedle toho by měl svět ekonomiky svět školství lépe a více prolínat, aby děti získaly konkrétní představu o svém možném budoucím zaměstnání, byť jich vystřídají pravděpodobně více a v různých sektorech. A školy by se také měly vrátit k tomu, aby učily děti tomu, co je to práce. Současné díly by ovšem kromě pilníku a svěráku měly obsahovat třeba také práci s 3D tiskem. Na tom se shodli diskutující v rámci posledního Kulatého stolu SKAV a EDUin z řad manažerů českých firem. Návratu „dílen do škol“ si všímá i Aktuálně.cz. Podle náměstka MŠMT Jaroslava Fidrmuce však taková změna stojí a padá s penězi. Ty by školy snad mohly získat z fondů EU. O budoucnosti dnešních školáků na trhu práce hovořila v ČT Silva Pýchová (SKAV).

  • Otevřené vzdělávací zdroje a jejich budoucnost. Evropský parlament v minulém týdnu hlasoval o legislativních normách týkajících se autorských práv, sdílení veřejně dostupných autorských děl, tzv. „geoblokingu“ a několika dalších návrzích týkajících se volného sdílení a šíření informací. EDUin vyzval otevřeným dopisem europoslance Pavla Svobodu a Jiřího Maštálku, aby svým hlasováním přispěli k vytvoření takových podmínek, které přispějí k rozvoji a využívání otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. open educational resources). Už několik měsíců běží kampaň na podporu otevřených vzdělávacích zdrojů i v ČR. Výstupy z Týdne otevřeného vzdělávání a další zajímavé informace k tématu naleznete na webu Otevrenevzdelavani.cz. Průkopníky v tomto směru je dnes už proslavená Khan Academy, její česká verze Khanova škola, ale i malé projekty, jako je třebaMonkey English, výuková videa dvou mladých českých učitelů. Ambasadorem a zároveň největším projektem svého druhu v oblasti otevřeného vzdělávaní je pochopitelně Wikipedia a mnoho jejích jazykových mutací. V této souvislosti připomínáme i starší článek serveru Spomocník s řadou užitečných odkazů na konkrétní projekty otevřeného vzdělávání.

  • Inspirativní inovace ve vzdělávání. V českém školství si inovace často hledají cestu velmi svízelně. Nejde zdaleka jen o inovace spojené s digitalizací, daleko častěji se jedná o změnu přístupu k výuce žáků, vesměs založeného na zvýšení motivace, podílu žáků na jejich vlastním vzdělávání nebo třeba podpory extrakurikulárních, a přesto klíčových dovedností. Společnost LEGO a mezinárodní organizace Ashoka vytvořily projekt Re-imagine Learning Challenge, který podporuje vzdělávací projekty, jež podobné inovativní přístupy do vzdělávání přinášejí. Krátká videa k těm nejzajímavějším, vždy se stručným popisem, najdete na webu EDUin. Celkem uvedeme 10 inspirativních projektů. Všechna pohromadě je najdete na webu iniciativy organizací Ashoka a LEGo.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)


  • Lze k filantropii vychovávat? Přijďte na diskusi 25. 6. od 15:30, Jungmannovo nám. 767, Praha.

  • Má škola před rodiči zamykat dveře? Debata s oponenty, EDUpoint, 23. 6., 17.00, Praha

0
Vytisknout
5372

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2015