Jak Britské listy "podlehly lotyšské propagandě"

17. 5. 2014 / Pavel Barák

čas čtení 2 minuty

Co řekl Lavrov agentuře Bloomberg 14. května 2014, viz videozáznam od 11.58 min ZDE Neoficiální ruský překlad na oficiálních stránkách ruského ministerstva zahraničních věcí ZDE zní:

Вопрос: Может ли Россия гарантировать миру, что восточные и южные регионы Украины не будут аннексированы?

Otázka: Může Rusko světu zaručit, že východní a jižní regiony Ukrajiny nebudou anektovány?

С.В.Лавров: Вам следует понять, что я говорю. Это очень упрощенный подход. Может ли Запад гарантировать, что права русскоговорящего населения, этнических русских, венгров, румын, поляков и других меньшинств, проживающих на Украине, будут защищены? Может ли кто-то пообещать нам, что нынешняя коалиция не включит в свой состав неонацистов, как происходит сейчас?

S.V. Lavrov: Musíte pochopit, co říkám. To je velmi zjednodušený přístup. Může Západ zaručit, že práva ruského obyvatelstva, etnických Rusů, Maďarů, Rumunů, Poláků a jiných menšin, které žijí na Ukrajině, budou zajištěna? Může nám někdo garantovat, že nynější koalice nepřijme do vlády neonacisty, jak je tomu teď?

Партия "Свобода" была избрана в Верховную Раду Украины в декабре 2012 г. В то время ЕС выразил протест. Как и в случае с выборами Й.Хайдера в Австрии, они заявили, что никто на Украине не должен сотрудничать с партией "Свобода". Теперь данная партия и ее представители являются членом коалиции, поддерживаются Западом и продвигают антироссийские и антисемитские заявления публично в парламенте. Представительница этой партии И.Фарион, отвечающая за реформу образования, аплодировала произошедшему в Одессе. Полагаю, что нам стоит начать не с надуманных патетических вопросов о том, будет ли кто-то куда-то вторгаться, а с того, как люди будут себя чувствовать в любой стране мира.

Strana Svoboda byla zvolena do Nejvyšší rady Ukrajiny v prosinci 2012. Tehdy proti tomu Evropská unie protestovala. Tak jako v Haiderově případě v Rakousku, EU zdůraznila, že by se stranou Svoboda nikdo na Ukrajině neměl spolupracovat. Nyní je tato strana a její představitelé členem vládní koalice, kterou podporuje Západ, a pronáší protiruská a antisemitská prohlášení veřejně v parlamentě. I. Farionová, představitelka této strany, která odpovídá za reformu vzdělání, tleskala tomu, co se stalo v Oděse.

Полагаю, что нам стоит начать не с надуманных патетических вопросов о том, будет ли кто-то куда-то вторгаться, а с того, как люди будут себя чувствовать в любой стране мира.

Argumentuji, že nesmíme začínat od vyumělkovaných patetických otázek o tom, zda někdo někam provede invazi, ale od toho, jak se lidé budou cítit v libovolné zemi světa.

Ruská agentura RIA Novosti 14.5.2014 ZDE o tomto výroku informuje pod titulkem "Лавров назвал гипотетическим вопрос о вхождении востока Украины в РФ (Lavrov otázku o vstupu východu Ukrajiny do Ruské federace charakterizoval jako hypotetickou)".

Od ní informaci přebírá lotyšská agentura Vesti 17.5.2014 ZDE pod vlastním titulkem "Россия впервые согласилась на аннексию востока Украины (Rusko poprvé souhlasilo s anexí východu Ukrajiny)". Od Lotyšů zprávu tak jak leží a běží zcela nekriticky přejímají Britské listy ZDE, z vlastní iniciativy zavádějícím způsobem odkazují na neexistující Lavrovův rozhovor pro RIAN a otrocky překládají i lotyšský titulek "Rusko poprvé připustilo možnost anexe východní Ukrajiny".

0
Vytisknout
7523

Diskuse

Obsah vydání | 16. 5. 2014