U nás na pracáku - zbrusu nová reality show

23. 8. 2013 / Kateřina Ryšavá

čas čtení 6 minut

Milí čtenáři, přátelé,

obracím se na vás s dotazem, zda není někdo z vás producentem nebo jestli snad někoho takového neznáte a mohli byste mu doporučit můj nejnovější podnikatelský záměr.

Ráda bych natočila reality show pod názvem "U nás na pracáku".

Cílem projektu je podat objektivní, vyvážený pohled na poslance, kteří se vlivem hospodářské krize, zlolajných zásahů solární mafie a jiných nepředvídatelných událostí ocitli na pracovním úřadě se žádostí o zprostředkování zaměstnání.

Poslanci, kteří se zaregistrují na ÚP ČR, budou sledováni bez přerušení celých pět minut, po které budou čekat mezi ostatními nezaměstnanými ve frontě na přijetí jejich přidělenou specialistkou, která jim má práci zprostředkovat.

Show bude mít několik vítězů dle kategorií, ve kterých budou soupeřit.

Celkovým vítězem se stává poslanec, který práci sehnal (zcela nesportovně jsou znevýhodněni ti, kteří trvalým bydlištěm a tedy i registrací přísluší regionu s vysokou nezaměstnaností, je ovšem možné si včas, před registrací změnit trvalé bydliště na pražské), a to na dobu neurčitou s tím, že v ní (kamera bude taktéž dokumentovat) setrvá jeden celý měsíc.

V soutěži se zohlední propuštění pouze z důvodu redukce počtu pracovních míst.

Během toho měsíce, což vyplývá z logiky věci, nesmí poslanec společnost, která ho zaměstnává, nijak poškodit, zamezovat jejímu zdárnému fungování, či podnikat kroky, které by vedly k ukončení její činnosti. Během tohoto měsíce musí naopak řádně vykonávat práci sjednanou, za níž obdrží dohodnutou výplatu.

Najde-li se poslanec, který tyto tvrdé podmínky splní, stane se absolutním vítězem reality show.

Získá velmi pěknou odměnu v celkové částce 20 000 Kč a pronájem garsonky v Praze po dobu jednoho roku, který uhradí sponzor.

Jednání vedoucí k možnosti nehradit po dobu pronájmu elektřinu, plyn, vodu, případně internetové připojení se společnostmi, které jsou poslanci třeba zavázány, i když nyní ho už k ničemu nepotřebují, si už poslanec vyjedná samostatně.

Co se možných zaměstnání týče, poslanci budou před zahájením projektu informováni o tom, že se na Úřadech práce místa ve správních radách nenabízejí. Nicméně i tak si budou moci vybrat (jako kdekterý běžný občan zaregistrovaný na ÚP) z pestré nabídky pracovních příležitostí. Někdo může prodávat v knihkupectví, jiný kupříkladu nastoupit v advokátní kanceláři.

Ani práce v supermarketu není k zahození. Nelze zde sice očekávat hvězdný plat, ovšem výhodný je neustálý dohled bezpečnostních pracovníků, poslanec tedy nebude rušen při výkonu, tedy při výkonu pracovní činnosti, případnými invektivami od nevychovaných spoluobčanů.

Přejme všem bývalým poslancům, nechť si práci seženou co nejdříve. Držme jim palce, ať zdárně proplují nelehkým údobím, čeká na ně nejedna nástraha. Nedávno jsem zahlédla na benzínové pumpě naštvaného člověka, kterak vyhrožoval žalobou pumpařce, protože po něm chtěla zaplatit za benzín. Jistě pochopíte, taková věc vykolejí.

Průběh reality show bude samozřejmě průběžně reflektován v médiích, v tomto smyslu míním oslovit Českou televizi, neboť takto naplní svou veřejnoprávní funkci a jistě tím nabídne občanům zábavný pořad na úrovni. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout i nemalý vzdělávací rozměr formátu.

Lidé se mj. dozvědí, jak si obstarat práci. Věřím v úspěch projektu, ČT si jím výrazně zvýší sledovanost a sponzoři investují své peníze lépe, než kdyby jimi kupříkladu podpořili integraci bezdomovců nebo rozhazovačně dávali nemocným dětem, jak ve svém článku Čas šamanů snivě naznačuje Lubomír Brožek.

Teď mě napadl další podnikatelský záměr: Poslanecká banka. Cílem projektu bude založit banku, která předá poslancům (současným) tzv. Otevřenou kartu. Prosím, neplést se zcela odlišným podnikatelským záměrem týkajícím se dopravní optimalizace Pražanů.

Otevřená karta bude předána každému poslanci, který si v bance otevře účet (pouze technický, neumožňující elektronické převody) a o kartu požádá. S bankou budou mít smlouvy, jak věřím, všechny větší obchody.

Použije-li poslanec kartu k zaplacení, strhne se mu z ní zaplacená částka až do výše maximálního denního limitu v částce 100 000 Kč.

Veškeré odchozí platby budou přirozeně hrazeny ze státního rozpočtu. Banka nebude působit elitářským dojmem, jak by mohl někdo namítnout.

Kartu lze poskytnout i podnikatelům, kteří získali státní zakázku. Aby snad státní rozpočet nekrvácel, denním limitem na jejich Otevřené kartě bude pouze 50 000,-.

Projekt Poslanecké banky lze propojit s projektem U nás na pracáku. Ti z bývalých poslanců, kteří si po dobu realizace reality show nestihli s pomocí Úřadu práce obstarat zaměstnání, obdrží coby cenu útěchy též Otevřenou kartu s maximálním denním limitem ve výši 30 000 korun českých k užívání po dobu jednoho roku.

Napište mi, pokud vás mé nápady zaujaly. Podrobnosti projektu ráda každému objasním blíže. Na producenty, podnikatele a všechny, kteří si nenechají ujít spolupráci na mých podnikatelských záměrech a přispějí tak ke zdárné realizaci, na které si všichni namastíme kapsy, se těší vaše Kateřina Ryšavá.

0
Vytisknout
5882

Diskuse

Obsah vydání | 23. 8. 2013