Za svobodné vysoké školy

14. 2. 2012

čas čtení 3 minutytisková zpráva iniciativy Za svobodné vysoké školy

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla před několika týdny s cílem, který si dala až do názvu: usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chceme aktivně bránit přijetí současných návrhů reforem prosazovaných MŠMT a vládou. Během krátké doby se iniciativa, která sdružuje studenty i pedagogy napříč obory, rozrostla z Prahy do dalších měst a dnes působí také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci a Plzni.

"Předkládáme dnes veřejnosti prohlášení naší iniciativy, které shrnuje naše postoje nejen k aktuálně předloženým reformám, ale i k jejich ideovým východiskům a ke způsobu jejich prosazování. Společně s ním jsme připravili i jeho audiovizuální formu (video-manifest), na jejíž přípravě se podíleli studenti i několik pedagogů z celé České republiky. Chceme tímto zároveň vyzvat veřejnost, aby se k nám v zápasu za svobodné vysoké školy připojila. Podpisem prohlášení, zapojením se do Týdne neklidu, pozorností pro celou věc," uvedl Michal Uhl.

K prohlášení se již připojila řada významných osobností nejen z akademického prostředí, jako prof. Tomáš Halík, prof. Josef Jařab, prof. Jan Keller, doc. MUDr. Jan Payne, prof. Petr A. Bílek, prof. Karel Vachek, prof. Miroslav Petříček, prof. Pavel Barša, prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, Jiří Dědeček, doc. Olga Sommerová, MgA. Vít Klusák a další.

Někteří signatáři připojili i vzkaz:

"Vážím si všech, komu nejsou lhostejné akademické svobody a kteří nechápou svá studia pouze jako prostředek k rychlému dosažení svých sobeckých životních představ," napsal bývalý chartista a katolický biskup Václav Malý.

"Nenechte se ukolébat eventuálními drobnými (a ne tak podstatnými) ústupky ministra Dobeše a/nebo jiných politiků. Např. nabídkou nižšího či žádného školného (snad výměnou za vaši pasivitu?). Změnit je nutné podstatné věci v obou věcných návrzích zákonů, proto je nyní nezbytné dosáhnout toho, že budou staženy a přepracovány," připojil ke svému podpisu prof. Zdeněk Vybíral, vedoucí katedry psychologie FSS MU v Brně.

"Vím, že hodnota uměleckého výkonu je vždy spojena se svobodou, řekněme fantazií a s přísnými pravidly. Tato symbióza svobody a pravidel se promítá do života lidí odnepaměti. Měla by být a také někde i je součástí demokracie," uvedl ke svému podpisu prohlášení prof. Vlastimil Mareš, děkan HAMU.

"Takzvané reformy jsou samozřejmě likvidací svobodného a funkčního školství, a jejich skutečným cílem je jednak rozkradení hmotných prostředků škol, dále likvidace svobodného myšlení na školách a jejich tunelování ve prospěch soukromých subjektů, a nakonec cílené zadlužení všech následujících generací, které tím pádem ztratí ekonomickou a tedy i politickou svobodu a svéprávnost," varuje prof. Petr Hájek z Matematického ústavu Akademie věd ČR.

"Je nesmírně těžké vysvětlit širší veřejnosti, oč tady vlastně běží. Proto musíme trpělivě vysvětlovat, nenechat se zastrašit agresivními výpady a neustoupit ze zásadních věcí. Vzdělání skutečně není zboží!," připsal k podpisu prorektor UK v Praze prof. Stanislav Štech.

"Držte se, jsme s vámi! Jen solidaritou překonáme sobectví!," uzavřel filosof, prof. Erazim Kohák.

Kontakt: Michal Uhl, michal@uhl.cz, tel: 724 027 550

http://www.zasvobodnevysokeskoly.cz

0
Vytisknout
5760

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2012