Proč vláda ČR ignoruje potlačování lidských práv Palestinců?

18. 2. 2020

čas čtení 5 minut

K tomu:

Izraelská policie střelila devítiletého chlapce do tváře. Petříček tento režim mezinárodně podporuje

Malek Isaa, devítiletý palestinský chlapec, kterého střelila izraelská policie mezi oči, se má dnes podrobit ještě další operaci. Zřejmě přijde o oči.


Praha 18. ledna 2020 – Občanské iniciativy zabývající se otázkou okupované Palestiny zaslaly k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu prosbu, aby nevyslyšel žádosti ministerstva zahraničí ČR anejmenoval Českou republiku jako přítele soudu (amicus curiae) ve věci projednávaných možných válečných zločinů páchaných Izraelem na okupovaných palestinských územích.

Iniciativy v dopise poukazují na jednostrannou proizraelskou politiku ČR, která dlouhodobě blokuje snahu o řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu dle mezinárodního práva. Pozastavují se nad tím, že ačkoliv Česká republika hostí ambasádu státu Palestina, jeho existenci otevřeně zpochybňuje a všemožně podkopává snahu Palestiny zapojit se do mezinárodních institucí.

Jak k tomu dodává mluvčí Iniciativy Ne našim jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě Zdeněk Jehlička, „Tomáš Petříček navázal v úřadu ministra zahraničí na dosavadní nekritickou podporu Izraele. Účelové dovolávání se toho, že Palestina neexistuje, nemůže zastřít fakt, že válečné zločiny Izraele na okupovaných palestinských územích se dějí velmi reálně a na konkrétních lidech“.  

Podle otevřeného dopisu tak „skutečnost, že Palestinci nad svým územím nemohou uplatňovat suverenitu, je dána izraelskou okupací a nelegálním záborem palestinské půdy. Je proto absurdní, aby se důsledky izraelské politiky staly právním argumentem bránícím Palestincům ve snaze dovést Izrael k zodpovědnosti právě za tuto politiku“.

Zahraniční politika ČR se sice dovolává svobody a práva na sebeurčení pro jinde utlačované, pro Palestince je však nechce znát. Tomu odpovídá i to, že ministerstvo zahraničí ČR nijak nereagovalo na utilitární Trumpův „Plán století“, naopak ČR byla jednou ze zemí, které zablokovaly odsuzující rezoluci Evropské unie.

Občanské iniciativy tak doufají, že České republice nebude udělen u Mezinárodního trestního soudu v Haagu prostor a bude umožněno, aby se Palestincům dostalo spravedlnosti, po které volají.

K tomu:

Intenational Criminal Court

Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands

otp.informationdesk@icc-cpi.int

Fax +31 70 515 8555


Case: Situation in the State of Palestine


Vážený soude,

jako občané České republiky dlouhodobě se zabývající situací okupované Palestiny se obracíme na Mezinárodní trestní soud (ICC) s prosbou, aby nevyslyšel žádosti českého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a neudělil České republice u projednávání možných válečných zločinů, kterých se Izrael dopouští na okupovaných palestinských územích, status „amicus curiae“.

Česká republika dlouhodobě prokazuje, že není v otázce Izraele/Palestiny nestranná, naopak soustavně na mezinárodním poli blokuje účinné návrhy k řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu vycházející z mezinárodního práva, brání snahám Palestinců domoci se svých práv a tím i spravedlivého uspořádání. Podobně i nyní usiluje o to znemožnit vyšetřování možných válečných zločinů na okupovaných palestinských územích účelovým poukazem na neúplnou existenci státu Palestina.

Bývalá ČSSR byla jednou z prvních zemí světa, která uznala vznik státu Palestina již po jeho vyhlášení v roce 1988 a Palestina tak má dodnes v ČR diplomatické zastoupení. Dnešní ČR se naopak, a to i podle vyjádření samotného ministra Petříčka, snaží blokovat zapojení palestinské autonomie do mezinárodních institucí. V intencích této utilitární politiky je i nynější podání ČR k ICC, které má zamezit spravedlnosti, a to právě s účelovým odkazem k neexistenci státu Palestina.

Připomeňme, že palestinskou státnost uznalo více než 70 % států světa. Skutečnost, že Palestinci nad svým územím nemohou uplatňovat suverenitu, je dána izraelskou okupací a nelegálním záborem palestinské půdy. Je proto absurdní, aby se důsledky izraelské politiky staly právním argumentem bránícím Palestincům ve snaze dovést Izrael k zodpovědnosti právě za tuto politiku.

Se vším respektem k Mezinárodnímu trestnímu soudu a s vědomím nezávaznosti statutu „amicus curiae“ pro soudní dvůr si dovolujeme požádat, aby ICC nepřijímal nabídku ČR, kterou ve věci považujeme za nevěrohodnou, a považoval její právní rozklad za podjatý. Věříme naopak, že ICC se bude zabývat možnými válečnými zločiny Izraele na okupovaných palestinských územích s ohledem na mezinárodní právo a vyslyší volání po svobodě a spravedlnosti lidí čelících po desetiletí bezpráví.

V Praze 16. 2. 2020

Kopie: Tomáš Petříček, ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zdeněk Jehlička

Ne našim jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Markéta Hrbková

Židovský hlas solidarity

Asad Shabeeb

Palestinský klub v České republice0
Vytisknout
4432

Diskuse

Obsah vydání | 24. 2. 2020