Novinky zkreslily zprávu AI:

Příchod uprchlíků na území Evropské unie není "nelegální"

16. 12. 2015

čas čtení 4 minuty

Stačí si otevřít internetové stránky Vysokého komisařství OSN pro uprchlíky (UNHCR), kde jsou průběžně aktualizované informace o uprchlících přicházejících přes Středozemní moře do Evropy. ZDE, abyste si okamžitě uvědomili, že když mluví Miloš Zeman o tom, že "velká většina nelegálních migrantů jsou mladí zdraví muži".

Podle informací z UNHCR, které si Miloš Zeman mohl otevřít tak, jako každý, trvá to asi vteřinu, přišlo v roce 2015 do Evropy přes Středozemní moře 985 704 uprchlíků. Z toho je 42 procent žen a dětí, 58 procent mužů, zdaleka ne, jak říká Miloš rasisticky, aby je zdiskreditoval, "mladých a zdravých". Jak poukazují odborníci na uprchlickou krizi, mnoho otců rodin se vydává na nebezpečnou cestu do Evropy jako první, protože doufají, že si své bombardováním a vražděním ohrožené rodiny budou moci přivézt poté, co obdrží v Evropě azyl. Jak taková procedura funguje a čím ti lidé musejí procházet - Milošově rodině bych nic takového nepřál, doufám, že nebude také muset prchat - ) podrobně ukazuje tato analýza zveřejněná v deníku Guardian, kterou Miloš zjevně nečetl.

84 procent uprchlíků přichází z 10 zemí světa, které produkují největší počet uprchlíků. 49 procent uprchlíků je ze Sýrie (jak to tam vypadá, se může Miloš přesvědčit ZDE, když uprchlíkům radí, aby bojovali ze země proti , případně, aby se vzbouřili v mučírnách Asadovy tajné policie, která vyvraždila mučením desetitisíce lidí. Doufejme, že se Miloš sám nikdy v takové mučírně neoctne.)

Proč je nutné pořád vyvracet nesmysly českého tisku?

V informaci o zprávě Amnesty International, kritizující skutečnost, že Evropská unie financuje turecké týrání uprchlíků a jejich nucenou deportaci do nebezpečných zemí, odkud uprchli, server Novinky tuto zprávu zkreslil. Napsal totiž:

"Většina uprchlíků, s nimiž AI hovořila, přiznala, že se pokusili nebo chtěli pokusit o nelegální přechod hranic do EU." ZDE

Formulace o "nelegálním" přechodu hranic ve zprávě AI není. Příchod uprchlíků na území Evropské unie totiž není "nelegální". Zpráva hovoří o "nepravidelném", "neregulérním" přechodu hranice do EU.  Ve zprávě Amnesty International je tato právnicky pečlivá formulace, kterou Novinky hrubě zkreslily: 

"Most of them said that they were intending or attempting to cross irregularly to the EU."

O žádném "přiznání" (které v Novinkách naznačuje jakousi "vinu" uprchlíků) ani o ničem "nelegálním" při přechodu hranic do EU se ve zprávě Amnesty International nic nepíše!

Česká média by neměla šířit nesmysly, že příchod uprchlíků do Evropy je "nelegální", a zkreslovat mezinárodní dokumenty. Je zcela legální:

Článek 3 Evropské konvence o lidských právech (European Convention on Human Rights, ECHR), jíž je Česká republika signatářem, konstatuje, že "Nikdo nebude podrobován mučení či nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání". Osoba má právo požádat o ochranu přímo na základě článku 3, protože státy mají zakázáno vracet osoby do země, kde mohou utrpět porušení svých práv podle článku 3.

Článek 31 Konvence o uprchlících z roku 1951 zakazuje státům, aby trestaly uprchlíka za ilegální vstup na jejich území, pokud je jeho účelem žádat o azyl. Základním principem Konvence o uprchlících z roku 1951 je zákaz vracení uprchlíků do situace, kde by mohl být ohrožen jejich život či jejich svoboda. Konvence o uprchlících z roku 1951 platí pro všechny lidi, bez diskriminace na základě rasy, náboženství či země původu. Uprchlíci nesmějí být trestáni za vstup na území jiného státu. Konvence o uprchlících uznává, že při vyhledávání azylu může být uprchlík nucen porušit imigrační předpisy.

Konvence zakazuje trestat uprchlíky za porušování imigračních předpisů a zakazuje státům svévolně zadržovat uprchlíky na základě jejich úsilí získat azyl. Konvence především obsahuje četné záruky, že uprchlíci nesmějí být deportováni.

Konvence také definuje základní minimální standardy pro zacházení s uprchlíky. Uprchlíci musejí mít právo přístupu k soudům (to ČR porušuje), k základnímu vzdělání, právo pracovat a právo získat osobní dokumenty, včetně uprchlického cestovního pasu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
6010

Diskuse

Obsah vydání | 31. 12. 2015