Proč muslimové ani islám nejsou v Evropě problém

29. 12. 2015 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty
Často slýcháváme o islamistickém nebezpečí v Evropě, potažmo zveličelé zkazky o tom, jak jsou zde žijící muslimové neintegrováni a bůhví co ještě. Teroristické útoky v Paříži, k nimž se přihlásil „Islámský stát“/Daeš, který je označil za odvetu proti francouzskému vojenskému angažmá v Sýrii a Iráku, nemají se skutečným islámem ani muslimskou populací žijící v Evropě co dočinění. Jde o samostatný fenomén mající kořeny v asymetricky vedeném konfliktu, který můžeme pozorovat od teroristických atentátů z 11. září 2001 ve Spojených státech, ba ještě dříve.

V ČR je skutečně obtížné bojovat proti masivně šířeným fámám a dezinformacím, když je nestydatě šíří samotná hlava státu mající značnou podporu u nepříliš informovaných občanů. Prozatím nikdo neuvedl konkrétní zdroje pro tvrzení, že Evropa čelí řízené invazi islámu, a přesto tomu značná část Čechů věří.

Chatrný argument, že se na migrační vlně podílejí dobře organizovaní překupníci s lidskými bytostmi, přece neznamená, že by živelná masa lidí opouštějící válečné zóny, oblasti postižené ekologickými katastrofami a ekonomickými nešvary, byla někým „shora“ řízená, aby zaplavila Evropu, zničila její „hodnoty“, „tradice“, ba dokonce „genofond“. A proto toto tvrzení neobstojí. Jde o pouhé paranoidní vize ukotvené ve vzduchoprázdnu, jež jsou bohužel mnohými brány vážně.

Taktéž za vlasy přitažené domněnky, že většinová populace evropských států, kde žije nejvíce muslimů, tedy Německa, Francie a Velké Británie, se potýká s nenávistí vůči muslimské menšině, jsou mylné. Podle zprávy politicky neutrálního think-tanku Pew Research Center z letošního listopadu se k muslimům žijícím v Německu kladně staví 69 procent obyvatel, ve Francii 76 procent osob a ve Velké Británii 72 procent lidí ZDE. Zatímco v Česku, kde téměř žádní muslimové nežijí a kde spousta lidí věří báchorkám „svého“ prezidenta a z vody vařících médiím, by toto procento bylo jistě mnohem nižší.

Problém tkvící v radikalizaci v Evropě žijících muslimů a jejich příklonu k perverzním káidistickým ideologiím bývá mnohdy vysvětlován jako nemoc vycházející ze samotné podstaty islámu. Tento uměle vytvořený huntingtonský střet civilizací nenápadně zapustil v západním myšlení hluboké kořeny. Na základě poznatků studie britské zpravodajské služby MI5 však existuje jen malá spojitost mezi islámskou vírou a teroristickými činy s tím, že řada radikálních islamistů nemá ani dostatečné znalosti o své víře ani ji pravidelně nepraktikuje ZDE.

Nicméně i skutečnost, že drtivá většina muslimů v Evropě je integrována v majoritní společnosti, ukazuje, že problémy v radikalizaci hrstky z nich mají spíš socioekonomický charakter ZDE, jinými slovy pes je zakopán v sociálním a ekonomickém vyloučení těchto osob, které se samy cítí být marginalizovány. Též chatrnost evropských integračních programů je v tomto ohledu na vině ZDE. To samozřejmě neplatí jen pro osoby vyznávající islám, jde o komplexní záležitost pramenící z dopadů finanční krize a neoliberální doktríny na obyčejné Evropany. K tomu můžeme připočíst destruktivní počiny západních států v islámském světě, jejichž kořeny sahají k Sykesově-Picotově dohodě uzavřené mezi Francií a Velkou Británií v roce 1916, kdy tyto velmoci převzaly dědictví tehdy ještě stále existující Otomanské říše na Blízkém východě.

Západní podpora pro plejádu tamních autokratů a diktátorů, ničivé intervence, krádež rozsáhlého nerostného bohatství jsou rovněž neopomenutelným faktorem při rekrutu evropských islamistů do zbraně Daeše, jak vysvětluje politolog Robert Pape, jenž se zabývá mezinárodní bezpečnostní situací ZDE. Ostatně i samotní bojovníci Daeše totéž vytrubují do světa.

Interpol ve své zprávě destruuje další z mýtů typu „každý terorista je muslim“, kde čteme, že muslimové nesou zodpovědnost pouze za jedno procento teroristických činů spáchaných loni v Evropě ZDE. Většina teroristických zločinů nebyla specifikována nebo šlo o aktivity jednotlivců, za dalšími násilnostmi stály separatistické skupiny, jako jsou ETA nebo IRA, a pouze dva teroristické činy spáchali džihádisté.

Máme tedy na vybranou: Buďto budeme při pohledu na muslimy a islám obecně vycházet z empirických dat, nebo budeme naslouchat choromyslným bludům českého prezident či jeho politických epigonů a nesmyslům senzacechtivých médií. Opět je to jen na nás samotných.

0
Vytisknout
8270

Diskuse

Obsah vydání | 4. 1. 2016