Human Rights Watch:

EU: Politikové se vyhnuli své odpovědnosti za uprchlíky

25. 9. 2015

čas čtení 5 minut

Téhož dne oznámila Evropská komise 40 řízení za porušování azylového práva EU v souvislosti s procedurami, s právem na status uprchlíka a s podmínkami v přijímacích střediscích. Celkem se vede 75 takových řízení proti 23 členským zemím EU. Toto řízení může vést k žalobám u Evropského soudního dvora a k podstatným pokutám. Je zesměšněním Společného evropského azylového systému, že 23 z 28 členských zemí EU neposkytuje žadatelům o azyl jejich práva," uvedla Sunderlandová. "Je životně důležité, aby Evropská komise energicky stíhala ty země, které porušují zákony EU."

Vedoucí představitelé Evropské unie se na svém stekání dne 23. září 2015 soustředili na to, jak zastavit proud uprchlíků, namísto vypracování odpovědné, humánní reakce na krizi ja jejích hranicích.

"Když posloucháte politiky z EU, málem byste si mysleli, že žádná uprchlická krize nezuří," konstatovala Judith Sutherland, mimořádná ředitelka organizace Human Rights Watch pro Evropu a střední Asii. "Namísto odvážné kolektivní akce, která by splnila povinnosti EU vůči uprchlíkům, agenda jednání se zaměřila na posilování hranic a na snahy zabránit lidem se do Evropy dostat, a na deportaci těch, kteří se sem dostanou."

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Sedmihodinová schůzka vyprodukovala dvoustránkový dokument, který kývl směrem k realizaci společného evropského azylového systému - souboru závazných zákonů, které by zajistily harmonizované procedury, procenta uznaných žadatelů o azyl a kvalitní podmínky v recepčních střediscích. Ovšem skutečností je, že žadatelé o azyl čelí ve věci ochrany loterii v Evropské unii, protože v jednotlivých zemích jsou obrovské rozdíly v úrovni a v podmínkách.

Namísto, aby politikové řešili tyto otázky, jejich prohlášení navrhuje pro příští jednání "orientaci" směrem k "operačním rozhodnutím" a především se zaměřuje na posilování externích hranic, omezování příjezdu uprchlíků a urychlení deportací. Navrhuje intenzivnější práci s africkými zeměmi ve snaze omezit neregulérní migraci a ve snaze posílit kontrolu externích hranic EU. Další finanční zdroje má dostat Frontex, pohraniční úřad EU, a Europol, bezpečnostní úřad EU, stejně jako EASO, Evropský azylový úřad.

Prohlášení také předpokládá větší pomoc zemím na západním Balkánu, které jsou nyní významným tranzitním koridorem pro žadatele o azyl a migranty - aby byly schopny zvládat proudy uprchlíků. Evropská komise navrhla, za široké podpory, vytvoření eurounijního seznamu "bezpečných" zemí, aby bylo možno rychle deportovat žadatele o azyl ze zemí západního Balkánu. Avšak Evropská komise nenavrhla seznam nebezpečných zemí, jako jsou Sýrie a Irák, který by zjednodušil a zrychlil procedury pro uznávání potřebu ochrany pro lidi z těchto zemí. Maďarsko vyhlásilo Srbsko za "bezpečnou třetí zemi" pro žadatele o azyl přicházející z oblastí mimo tento region, přestože Srbsko nezvládá nynější proudy uprchlíků ani na dočasné bázi.

Vedoucí představitelé EU podpořili zvýšení pomoci Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR), Světovému zdravotnickému programu a dalším pomocným organizacím, stejně jako zemím, které se starají o velké počty syrských uprchlíků. Součástí dohody je příslib poskytnout úřadům OSN a humanitárním organizacím 1 miliardu euro.

"Více pomoci pro zlepšení životů uprchlíků mimo EU je cenné a tyto úřady potřebují dostat ty peníze rychle," zdůraznila Sunderlandová. "Avšak není to náhrada za zajištění, aby s osobami, které přijdou do EU, se zacházelo lidsky a aby jim byla nabídnuta ochrana, jakou potřebují, ani to není náhrada za rozšíření bezpečných a legálních cest jak vstoupit na území EU."

Mimořádný summit šéfů států EU se konal hned po hašteřivém jednání ministrů vnitra dne 22. září, které většinovým hlasováním schválilo relokační projekt, v jehož rámci navrhuje Evropská komise rozmístit dalších 120 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka, nad už schválené rozmístění 40 000 osob. Plán byl schválen navzdory opozici od Maďarska, Slovenska, České republiky a Rumunska.

Spojené království využilo své výsady, v jejímž rámci se podle smluv EU na tomto projektu neúčastní, zatímco Irsko a Dánsko souhlasilo, že přijmou určité počty uprchlíků, přestože mají také jako Británie výjimku. Slovensko oznámilo, že proti tomuto rozhodnutí podá žalobu u Evropského soudního dvora. Relokační plán by se mohl stát důležitým prvním krokem k efektivní reakci, pokud bude realizován rychle a způsobem, který bude respektovat práva žadatelů o azyl.

Téhož dne oznámila Evropská komise 40 řízení za porušování azylového práva EU v souvislosti s procedurami, s právem na status uprchlíka a s podmínkami v přijímacích střediscích. Celkem se vede 75 takových řízení proti 23 členským zemím EU. Toto řízení může vést k žalobám u Evropského soudního dvora a k podstatným pokutám.

Je zesměšněním Společného evropského azylového systému, že 23 z 28 členských zemí EU neposkytuje žadatelům o azyl jejich práva," uvedla Sunderlandová. "Je životně důležité, aby Evropská komise energicky stíhala ty země, které porušují zákony EU."

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5400

Diskuse

Obsah vydání | 25. 9. 2015