Apel občanských iniciativ k situaci na Ukrajině

8. 5. 2014

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Sledujeme, jak naše media svojí veřejnoprávní moc uplatňují k vyvolání nenávisti k Rusku a Rusům a jak podávají pouze jednostranný obraz současné krize. V tichosti se zapomíná na Majdan i na okolnost, kdo stál v pozadí a přiléval olej do ohně. Media trpí prohlubující se amnézií. Kdo jezdil ze světa a z České republiky do Kyjeva, kdo vystupoval na Majdanu? Media se neptají, kdo povraždil víc jak stovku lidí na Majdanu. Pravda je nezajímá. Okrajově připouštějí existenci ukrajinských nacistů a fašistů v ukrajinském hnutí Pravý sektor, Strany svobody a hnutí Naše věc, ale jinak se tváří, že je tato vláda zcela legitimní a že žádné riziko nepředstavuje.

Nastupuje velmi nebezpečná mediální manipulace. Vraždy jsou vydávány za tragickou událost. Tragickou událostí je povodeň, lavina nebo zemětřesení. Zastřelení člověka ostřelovačem je vražda. Zapálení budovy, kam se zabarikádovaly desítky lidí, není tragickou událostí, je to zvěrstvo. To používali, a jak je vidět, i nadále používají nacisté. Za hozenou dlažební kostkou, zápalnou láhví, kterou byl zapálen, zraněn člověk, (v případě smrti se jedná o vraždu), stojí jednotlivec či skupina osob. Za mediální zprávou, článkem, který ve svém důsledku může vyvolat nenávist vedoucí k vraždě, stojí redaktor, moderátor, nebo autor článku -- a v neposlední řadě vydavatel novin či majitel televizní či rozhlasové stanice.

Většina občanské společnosti za svou činnost nese odpovědnost a současně riziko trestněprávního postihu. Media, zejména veřejnoprávní Česká televize, její pracovníci, jsou za svou práci odpovědní. Nikdo nemůže donutit moderátora, aby prováděl mediální manipulaci, zkresloval, zamlčoval fakta, nebo se rovnou pasoval do role soudce a popravčího. Stejně jako lékař či policista, v případě svého selhání mohou čelit trestně právnímu postihu i moderátoři a redaktoři.

Lidská práva jsou nedělitelná a platí pro všechny stejně. V případě, že media porušují Listinu základních práv a svobod a z toho odvozené právo o informování, (a není tím myšlena manipulace a šíření nenávisti), stávají se nástrojem, který fašismus a nacismus využije ve svůj prospěch. Fašismus a nacismus by měly zůstat odsouditelnými a postižitelnými. Charta OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla znehodnocena současnými politiky i medii. Prováděnou mediální manipulací jsou znehodnocována lidská práva.

Válku nelze rozpoutat a ospravedlnit její vyvolání bez médií.

Vyzýváme média, aby upustila od mediální manipulace, aby nešířila nenávist a nevnucovala lidem přesvědčení, že válka, vraždění lidí je cosi normálního a běžného v lidském životě. A aby se aspoň pokusila o vyvážené zpravodajství, s přihlédnutím ke konfliktům v Iráku, Sýrii, v Egyptě, v Kongu aj. Nechceme militarizaci našeho života.

Politici a media, poženeme vás k zodpovědnosti.


Za občanské iniciativy:

Iniciativa Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Hnutí za přímou demokracii
Marek Řezanka

Nezávislá media, o.s.
Lenka Procházková, spisovatelka

Přátelé Srbů na Kosovu, o.s
Václav Dvořák, dokumentarista

Alternativa zdola
Libuše Staňková

0
Vytisknout
6186

Diskuse

Obsah vydání | 7. 5. 2014