Vánoční úvaha nad českou politikou

25. 12. 2012

čas čtení 6 minut

Rozhodl-li se Luděk Prokop žíti politickou situací i v době svátků vánočních, přispěji i já po delším otálení svou troškou do mlýna....Pohříchu, obávám se, že by bylo zapotřebí pořádné mlýnice, aby se ledy hnuly, byť venkovní teplota je nad bodem mrazu, píše Vladimír Janeček

Někdy sám nevím, mám-li se při sledování této politické taškařice smát nebo spíše plakat. Asi záleží na úhlu pohledu -- pro člověka, žijícího mimo území České republiky, musí být pohled na dění u nás nadmíru komický. Řadovému občanu této země se pak nejspíše jeví současná situace jako vskutku tristní. Napadlo mne, do jaké míry můžeme s čistým svědomím prohlašovat, že naše vlast (je vskutku ještě naše?) patří mezi státy demokratické. Již kdysi dávno nás ve škole ty "zlotřilé totalitní" učitelky poučovaly, že demokracie = vláda lidu...

Nejsem si jist, zda nám tehdy nelhaly, potažmo o jakém lidu to vlastně mluvily -- zda o prosté matematické většině obyvatel, žijící na státními hranicemi vytýčeném území, či snad o naprosto jiné množině lidí obývajících toto území. Pokud více než 80% dospělé populace tohoto státu nesouhlasí s politikou vlády a požaduje její odchod, měla by být politická situace naprosto jasně čitelná. Naštěstí český jazyk zná cosi jako podmiňovací způsob, takže můžeme v klidu a bez uzardění říci -- měla by být.....Avšak nic není tak, jak na první pohled vypadá, a jak jsme se nedávno poučili -- vlastně jsme byli poučeni pracovníky jistého nejmenovaného ministerstva -- výpočet procent je záležitostí nadmíru ošemetnou a možných výsledků se nabízí několik. Nebyl jsem nijak zvlášť dobrým studentem matematiky, a proto asi žiji v bludu, když vycházím z předpokladu, že vícero správných výsledků nabízejí rovnice vyššího řádu, například kvadratické. Tedy moje počtářská zaostalost je nejspíš možným vysvětlení faktu, že cca 80% obyvatelstva této země je část naprosto zanedbatelná a tedy se nemusí brát v potaz.

Ona ta matematika zase nebude až tak exaktní vědou, jak se kdysi v minulosti zdávalo. Například takové volby; sáhněme do nedávné minulosti -- nebo se spokojme se současností, jak je komu libo. Parlamentní volby v roce 2006 skončily vítězstvím ODS (35,38% vs. 32,32% ČSSD), rozložení sil v PS patem (100:100), ale Mirek Topolánek dostal od Václava Klause dva pokusy na sestavení vlády, což se nakonec za pomoci "fiskálně odpovědných" poslanců za ČSSD Pohanky a Melčáka podařilo. V roce 2010 skončily volby do poslanecké sněmovny vítězstvím ČSSD (22,08% proti 20,22% ODS), nicméně tentýž nadstranický prezident předsedu sociálních demokratů sestavením vlády nepověřil s odůvodněním, že by tato vláda důvěru stejně nezískala a není tedy třeba ztrácet čas marnými pokusy. Další doklad toho, matematika je věda ošidná a že když dva dělají totéž, není to totéž.....i když vlastně on si tak trochu Václav Klaus vystačil sám a pouze našemu národu dokázal, jak hodně moc nadstranický vlastně je.

Senátní a krajské volby 2012 opět prokázaly, že matematiku nelze brát vážně. Všichni víme, s jakým výsledkem volby skončily, všichni (nebo téměř všichni) víme, co poté následovalo a následuje. Nehodlám polemizovat o politické a občanské zralosti jihočeských středoškolských studentů; o tom jsem si dovolil učinit vlastní názor, který -- světe, zboř se -- nikomu nevnucuji a vnucovat nehodlám. Spíše mne zneklidňuje jiný fakt; pokud se domníváte, že mám na mysli posilování pozic KSČM, zklamu vás.

Jedná se mi o to, že dochází ke zpochybňování výsledků regulérních, demokratickým způsobem vykonaných voleb a to nikoliv (obávám se, kýmsi zneužitou) skupinou studentů, ale dokonce i členy jistých parlamentních stran (komentáře jsou běžně k vyhledání). Nikdy jsem nebyl členem KSČ potažmo KSČM (nabídku na vstup do strany jsem -- ještě před tzv. sametovou revolucí -- odmítl) ; stejně tak jsem kdysi odmítl vstoupit do SSM; jakýmsi řízením osudu se mi podařilo i bez toho úspěšně vystudovat VŠ. (Jako jedno z pozitiv vidím i skutečnost, že jsem nemusel převlékat kabát.....)

Nikdy jsem politiku jediné správné strany nebral za svoji vlastní. Měl jsem a mám komunistům za zlé, jak se zachovali např. k hrdinům druhého odboje. Ale pokud KSČM je doposud parlamentní stranou a pokud regulérní celkový výsledek voleb nikdo u jakéhokoli soudu oficiálně nenapadl, vnímám veškeré útoky proti pí. Baborové jako pokus o flagrantní útok na demokracii. A pokud se někdo ohání tím, že počet oprávněných voličů nepřesáhl 50% a že tedy radní za KSČM nemají žádnou legitimitu, mohu to brát pouze jako špatný vtip. Je zvláštní, že doposud s podobným argumentem nikdo nevyrukoval, byť volební účast pod 50% není ničím neobvyklým.

Na základě této zcestné úvahy bychom museli anulovat výsledky vícera voleb. Rovněž mne maličko -- ale opravdu jen docela málo -- zarazila slova kardinála Vlka. Sice netuším, co se má klérus vyjadřovat k výsledkům voleb, ale pokud uspěla ta nesprávná strana...........Nicméně, měli by se společně s panem arcibiskupem Dukou domluvit, v jakých případech se jedná o obranu demokracie a kdy pouze o řev pouliční lůzy. Viděl bych to asi tak - pokud se blíží účast 100 000 lidí, jedná se o již zmíněnou lůzu.

A tak nevím -je těch 80% hodně nebo málo? Jsou výsledky voleb při účasti nižší padesáti procent regulérní, či-li nic? Potřebujeme vlastně matematiku? Potřebujeme vůbec volby? Potřebujeme vlastně vůbec demokracii?

0
Vytisknout
6169

Diskuse

Obsah vydání | 28. 12. 2012