Pozoruhodná, až dojemná péče o nezaměstnané. Fuj tajbl!

28. 12. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

"Ze statistik lze jednoznačně prokázat, že veřejná služba se stala významným nástrojem, který udržoval pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných. Rozhodně nešlo o žádnou šikanu občanů, kteří přišli o práci před několika málo měsíci a aktivně hledali nové pracovní místo," řekla ministryně práce Ludmila Müllerová (TOP 09).

Tato slova sice pronesla paní ministryně Mülerová, ale originál nutno hledat u jejího předchůdce Drábka. Paní ministryně se jen trapně opakuje a potvrzuje tím, že jde nejen ve stopách předchozího ministra, ale je také věrna (anti)sociální politice TOP09 a hlavně vyjadřuje své osobní antisociální cítění. Tato slova veřejně uráží drtivou většinu nezaměstnaných, kteří přišli o práci díky politice vlády, která místo aby zaměstnanost podporovala, ničí cesty a boří mosty k tomu, aby lidé práci získali. Nezaměstnanost už totiž není jen pouhý důsledek nedávné krize, nezaměstnanost se stala systémem politiky vlády a jejich politiků, protože ekonomika, jakkoliv je pro společnost velmi nepříznivá, nezaměstnanost má na ní svůj podíl za a) umožňuje produkovat levnou pracovní sílu (z obav ze ztráty zaměstnání), za b) vytváří sociální napětí, které pravicová vláda arogantně a sobecky přehlíží, což jí umožňuje aplikovat další zhoubné plány v podobě reforem a různých opatření, které jdou jak proti nezaměstnaným, sociálně slabým, nemocným, zdravotně postiženým, důchodcům , tak i (šťastně) zaměstnaných občanů.

Jenže prohlášení paní ministryně má i zcela jiné sdělení či význam. Staví či srovnává nezaměstnané občany s říší zvířat, které za účelem přežití se musí jednak naučit jistým životapudným zvyklostem, tyto dál rozvíjet a udržovat je trvale pozitivní, neboť ztráta těchto návyků by je mohla ohrozit na životě. Paní ministryně Mülerová, stejně jako její předchůdce Drábek, vycházejí zřejmě ze své životní (politické) praxe. Také se museli dříve v politice něčemu naučit a poté, aby neztratili kontinuitu s reálným životem lidí v podhradí, si i nadále udržují "fyzičku", aby nedej bože, časem neztratili ten svůj výživný pracovní elán a politickou motivaci.

U nezaměstnaných tak chtějí dosáhnout toho, aby občan, který přišel o práci, náhodou nepřišel o ztrátu tu paměti, tu pracovních postupů, jindy jak držet lopatu, tužku, razítko, jak řídit auto, aby kuchař nebo číšník neztratil návyky a po použití WC si řádně umyl ruce, automechanik či zámečník aby neztratil návyky, že při zatahování šroubu musí klíčem utahovat ve směru chodu hodinových ručiček, případně při uvolňování naopak proti směru chodu hodinových ručiček, aby elektrikář nezapomněl, že elektrický proud má nějaké napětí a že i zabíjí, řidič aby si pamatoval, jak se dává zpátečka, pekař jak se pečou housky, šička, že se šije s jehlou a nití atd., atd.

Proto je podle názoru dříve ministerského komandatora Drábka, nyní jeho nástupkyně paní Mülerové zapotřebí, v rámci udržení všech těchto pracovních návyků, dát všem těmto lidem do ruky košťata, hrábě, lopaty, motyky, zednické kolečka, nasadit dozorujícího pracovníka, aby si všechny návyky, získané do doby, než se stali nezaměstnanými oživovali, upevňovali vědomí svého umu a dovedností, které by v čase, kdy na ně stát "hodil bobek", náhodou nezapomněli! Jeden by dojetím zatlačil slzu.

Jenže sám Ústavní soud seznal, že tato pravidla se poněkud vymykají Listině základních práv a svobod, že se rovnají nuceným pracím a na podnět levicové ČSSD je zrušil. Jenže, "to neznáte Hadimršku (MPSV, resp. paní Mülerovou)", protože podle mluvčí MPSV Štěpánky Filipové chce ministerstvo práce a sociálních věcí navrhnout změnu zákona a využívat veřejnou službu i v budoucnu. No jak by ne, když to rezortu ušetřilo miliony korun, obecní a městské úřady si tím značně vylepšili své rozpočty, což se ve finale dá veřejnosti předkládat jako pozitivní výsledek prorefomní vlády, notabene samotného ministerstva práce a sociálních věcí. Musí přece nějak eliminovat neúspěšchy, na kterých MPSV prodělao stamilióny, i když to pan Drábek, ještě coby ministr nikdy nepřiznal. Odpovědnosti a neúspěchům je vstup do kolaliční vlády zakázán přesto, že si tato vládá říká, že je vláda rozpočtové odpovědnosti. Tůdle, nudle!

Věřím, že tato habaďura paní ministryně Drábkové, pardon Mülerové, narazí už v samotné poslanecké sněmovně, v krajním případě že i Ústavní soud posoudí snahu o zmanipulování takového nařízení za nezákonné a odsoudí jej ke stejnému výroku, jako v předchozím případě. Léčit si odřené uši, lokte a kolena, k čemuž přicházejí mnozí politici v rámci zalíbení se svým (či jiným) šéfům na úkor obětí, tj. nezaměstnaných, je asociální , neřku-li nemorální. I když, koho z politiků zajímá morálka, čest, spravedlnost, odpovědnost, věrnost voličům, přísaze, co je to pro ně nějaká špinavost, účelovost, ba dokonce i konání, které lze považovat za vlastizradu? Bezpáteřnost, bezcharakternost, ztráta svědomí, cti, bezohlednost, opovrhování, nadřazenost, arrogance, nenasytnost, korupce, lži a podvody a podobné vlastnosti jsou předpoklady pro současného pravicového politka z ODS,TOP09, a nenasytné vši LIDEM a který je bezmezně loajální zkorumpované, prolhané, nečestné a a nedůvěryhodné vládě Petra Nečase.

Myslím, že je všeobecně známo (politikům zcela jistě ne), že nespokojenost občanů stoupá úměrně varu kapaliny. Jinými slovy, trpělivost či nespokojenost milionů občanů dosahuje bodu varu, blíží se výbuch přetopeného občanského kotle. Vrabci (a nejen oni) na střechách domů, větví stromů a elektrického vedení a jinde si začíbají štěbetat něco o zablokování Sněmovní ulice při jednání poslanců, což by měl být (?) poslední důrazný atak občanů na poslance, aby napomohli občanům ukončit činnost této státu, společnosti a občanům škodící vlády a dosáhnout tak předčasných voleb. Ty sice nic až tak zásadního, co si mnozí občané představují žádají nebo přejí nezmění, protože pro požadované změny nejsou ještě vytvořeny podmínky. Přesto, čím dříve tato vláda s paní Mülerovou, Hegerem, Kalouskem, Kubou, Schwarzenbergem a časem opotřebovaným Nečasem skončí, tím lépe. Nová vláda nebude nejspíše pro většinu občanů to "pravé ořechové", ale bude určitě lepší, než tato současná. To ostatní je už na občanech-voličích, jaké si své zástupce zvolí a jak si své zvolené představitele uhlídají!

0
Vytisknout
9163

Diskuse

Obsah vydání | 31. 12. 2012