Důsledky plošného testování - učitelská kompetence finančně hodnocena podle počtu lajků na Facebooku (postřeh z USA)

24. 5. 2012 / Jana Bradley

čas čtení 3 minuty

Americký vzdělávací systém, o kterém často píšu, se potýká se značnými problémy. Reforma školství provedená před deseti lety, která nařídila plošné testování žáků státních škol (testuje se převážně úroveň čtení a matematické dovednosti, nikoliv faktické vědomosti), změnila systém vzdělání v USA. Vznikla poptávka po doučovacích centrech, po centrech s výukou testových fíglů a strategií.

Cílem doučovacích řetězců (korporací) je převážně finanční profit, nikoliv skutečné vzdělání dětí. Ředitelé doučovacích center nejsou nutně pedagogové, ale zdatní manažeři, kteří disponují schopnostmi získávat klienty a umějí propagovat odborné doučování. Chodí navštěvovat státní školy, kterým prezentují nabídku odborné testové přípravy - a protože školy jsou pod tlakem produkovat testově zdatné žáky, aby uspěly v plošných srovnávacích testech, také ony s radostí nabízejí rodičům žáků letáky doučovacích center.

Reklamy na odborné doučování a testovou přípravu jsou v médiích, na silnicích, v obchodech, ve školách a také učitelé v doučovacích centrech jsou nuceni propagovat odborné doučování - a součástí doučovací práce je neustále žákům zdůrazňovat důležitost testové přípravy a přimět je, aby šířili jejich pozitivní zkušenosti s odborným doučováním mezi vrstevníky. Když píší učitelé zprávy o akademickém pokroku žáka, necení se komentář, který zmiňuje, zda žák chápe slovní druhy nebo koncept zlomků, ale cení se ten, ve kterém je napsáno, že žák chápe důležitost testové přípravy a že si je vědom toho, že testová příprava mu pomůže lépe skórovat ve standardizovaných testech.

V jednom doučovacím centru pracuji, učím děti testový dril, matematiku i angličtinu a vnímám, že pedagogická fundovanost je hodnocena převážně na základě schopností učitelů úspěšně připravit děti ke standardizovaným testům a propagovat odborné doučování.

Před pár dny jsem byla šokována, když jsem v práci uviděla na nástěnce oznámení, že učitelé budou finančně odměňováni na základě úspěšné propagace našeho doučovacího centra na facebooku. Vedení přišlo s bravurně vytvořeným bodovým systémem hodnocení kantorů. Za každý facebookový lajk u statusu učitele, u statusu, který propaguje doučovací centrum, získá kantor jeden bod - a za každý lajk studenta body dva. Každý měsíc se soutěž facebookových lajků vyhodnotí a učitelé s největím počtem bodů budou finančně odměněni.

Zdá se, že není důležité, zda kantor umí děti naučit číst, psát a počítat, důležité je, zda umí efektivně propagovat odbornou testovou přípravu a získávat další potenciální klienty doučovací korporaci. Ve hře není vzdělanost a pedagogická kompetence, ale PR dovednosti.

Očekává se, že učitelé se budou na sociální síti přátelit s žáky (klienty) i s kolegy a budou akumulovat lajky. Učitel, který se nehodlá facebookově kamarádit s kolegy či studenty všech věkových kategorií, bude finančně znevýhodněn, neboť není povinně loajální svému zaměstnavateli.

Představa, že pedagogická kompetence je hodnocena počtem facebookových lajků, mi připadá poněkud absurdní. Je profit doučovacích korporací primární a skutečné vzdělání dětí je naprosto nepodstatné? Degradovali jsme kantory na propagátory doučovacích center a sběrače virtuálních palců nahoru? Co by na to řekl Jan Ámos?

0
Vytisknout
7452

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2012