Křehká konstituce české exekutivy možná zažívá rozhodující pád

Čiré zoufalství ve smutných očích Babišových

8. 4. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

"Pan prezident se vměšuje do věcí, do kterých mu nic není," napsal mi před pár dny blízký člověk, o němž vím, že volil jak hnutí Ano, tak pana prezidenta. Čte to nyní tak, že snaha za každou cenu přivézt Sputnik vede k tlaku z hradu na Strakovu akademii a to pak má z následek změny ve vládě. Čte to správně a nesouhlasí s tím. Vidí, k jak zoufalým činům se uchyluje vláda, která by měla hájit zájmy české společnosti, jak to nezvládá, jak selhává každým dalším krokem a jak místo toho prosazuje řešení, která mohou českým zájmům významně uškodit. Ujistil jsem ho, že nejde jen o ruskou vakcínu, že jde v prvé řadě o dostavbu Dukovan, kterou se snaží česká vláda - za bedlivé asistence pana prezidenta a toho podivného panoptika, jež ho obklopuje - předat s červenou mašlí darebáckému Kremlu. Tyto vzájemně související události začínají být tak vysoce čitelné, že zoufalství v očích pana premiéra poroste úměrně tlaku, který není schopen zvládat a úměrně omylům, jichž se nutně dopouští každý, kdo v krizové situaci primárně hledí na svůj sobecký zájem.

Exemplární příklad toho, jak může demonstrace iracionálního sobectví narazit, se zrcadlí v (ne)odvolání ministra školství Plagy. Když se informace objevila v médiích, zvedla se proti tomuto záměru okamžitě vlna nevole, stejně jako dva roky zpátky, kdy se podobná sondáž také objevila ve stranickém tisku (v médiích spadajících pod mediální dům Mafra). A stejně jako tehdy se ukázalo, jak hloupý je nápad pokusit se odvolat ministra, který má zastání napříč odbornou veřejností, ministra, proti jehož odvolání se ochotně veřejně vyjádří i lidí jinak opatrní a nepříliš odvážní.


Pan premiér projevuje svou zbabělost vcelku chytře, zjistí prostřednictvím záměrně vypuštěné spekulace, jakou vyvolá reakci, a podle reakce veřejnosti ji buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Ministra zdravotnictví tak odvolal, protože reakcí na tento záměr bylo pouze velké ticho. Ministra školství neodvolal, protože reakcí byl odpor, proti němuž se zbabělec nikdy otevřeně nepostaví. 

Neboť ani nemá nic, čím by svůj akt pomsty obhájil. Pan Babiš jedná tak, jak jsem psal, tedy vždy jeho motivace vychází z potřeby dosáhnout osobního prospěchu. Když navrhl - zcela populisticky a bez konzultace s kýmkoliv z odborné veřejnosti - úřednické stanovení maturit, dostalo se mu od ministra školství výchovné lekce: Robert Plaga uspořádal tiskovou konferenci, řekl, jaký je pro maturity plán a vrátil pana premiéra na zem. Pan premiér totiž vůbec neuvažuje o tom, co je z veřejného hlediska vhodné. Uvažuje tak, že když osvobodí maturanty od maturit, možná získá nějaké hlasy prvovoličů. A ministr školství mu to překazil, což byl další projev odporu, přes který už se pan premiér nedokázal ve své ješitnosti přenést. Inu, nyní si musí vystačit se svými kyselými narážkami na jednáních vlády, protože pochopil, že tudy cesta nevede.

Pan premiér si myslí, že cesta nicméně vede přes zdravotnictví a mimořádné schválení Sputniku jako experimentálního léku. Tomu ministr Blatný bránil a zdá se, že nový ministr byl vybrán podle nejdůležitějšího kvalifikačního předpokladu, tedy že tomuto kroku bránit nebude. Je smutné, pokud se mezi lékaři najde člověk s tak omezeným uvažováním, omezeným nejen z hlediska bezpečnosti vakcíny samotné, ale také konsekvencí, které má využití tohoto geopolitického prostředku na zdánlivě nesouvisející události, jako je třeba dostavba jaderné elektrárny a potřeba zvyšovat reputaci autoritářského, krajně nedůvěryhodného Ruska v české společnosti.

Jenže - jakkoliv se to zdá překvapivé - pan Babiš, který staví politiku na pečlivém čtení zájmů svých voličů, si pravděpodobně nenasadil brýle, anebo jedná pod tlakem ještě jiných faktorů, které z hlediska sobeckého zájmu předčí populistickou rétoriku v reakci na stav veřejného mínění. Veřejné mínění je totiž takové, že Sputnik V je pro většinu české společnosti nepřijatelný prostředek. Je pravděpodobné, že pokud vláda pod tlakem prezidenta Zemana a jeho spolupracovníků loajálních Kremlu přistoupí na zneužití pravomoci povolit užívání léku v rozporu se standardními postupy, setkají se s neochotou většiny nechat se takovou látkou injektovat. V takovém případě dojde - zjevně i v očích řady voličů Ano - na další selhání a potřebu hledat ve volbách jinde. V Evropě vakcínu nesehnal, jakkoliv se to přímo nabízelo, a nyní kupuje něco, co nechceme. Za naše peníze.

Možná právě toto je faktor, který vede pana premiéra k jinému než krajně populistickému jednání na základě čtení veřejného mínění. Možná právě spekulace o posunutí voleb na jaro a o dočasném působení úřednické vlády, jmenované prezidentem, která by uklidila vršící se nepořádek, vypořádala ruské zájmy a umožnila panu premiérovi umýt si v ústraní ruce, je tím klíčem motivace. Odpovídalo by to přesně tomu nejdůležitějšímu motivu, který z jednání pana premiéra tak často prosakuje navenek. Je to ale čiré zoufalství člověka, který stojí tváří v tvář problému, jenž nedokáže vyřešit, neboť k tomu není vybaven. Tento pád už může být politicky smrtelný.

1
Vytisknout
7468

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2021