Marek Bozenhard

Autor vystudoval jadernou chemii na přírodovědecké fakultě UK. Po studiu pracoval v UJV Řež, divizi Energoprojekt Praha, kde se zabýval vývojem a testováním programů na vyhodnocování radiačních následků vážných havárií na jaderných zařízeních. Od léta 2006 pracuje na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost jako inspektor - asistent, kde se specializuje na problematiku jaderného paliva a aktivní zóny. Je členem české nukleární společnosti - sekce mladých.