Danuše Wranová

Je mi 64 let, vystudovala jsem obor matematika-chemie na Přírodovědecké fakultě, tehdy UJEP v Brně. Od roku 1965 jsem pracovala jako středoškolská učitelka na OA v Ostravě, od července t.r. jsem v důchodu. Když se mě někdo zeptá, co pořád dělám, odpovídám, že se starám o bydlení cizím lidem.