Švédští tátové v bodech

31. 8. 2018

čas čtení 3 minuty


Švédsko má jeden z nejvelkorysejších systémů rodičovské dovolené na světě.

Současný systém umožňuje rodičům zůstat doma se svým dítětem 480 dní – placených státem. Rodiče mají po dobu 390 dní nárok na téměř 80 procent své mzdy až do stanovené maximální výše. Zbývajících 90 dní pak pobírají nižší denní příspěvek v jednotné výši. Z rodičovské dovolené je devadesát dní vyhrazeno výlučně pro každého z rodičů.

Švédsko se v roce 1974 stalo první zemí na světě, která mateřskou dovolenou nahradila dovolenou rodičovskou.


 • Dnes si otcové vybírají zhruba 25 procent celkového počtu dní, který má pár k dispozici. Kdyby počet dnů rodičovské dovolené čerpané muži rostl týmž tempem jako dosud v 21. století, dosáhne se vyrovnání v počtu dnů čerpaných muži a ženami teprve v roce 2040.


Je prokázáno, že rovnoprávné dělení péče o dítě mezi rodiči má příznivé dopady jak na společnost, tak i na jednotlivce.

  • Aktivní zapojení mužů v roli otce a v péči o dítě hraje v životě žen nesmírně důležitou roli. Pozitivně ovlivňuje i život samotných mužů.

  • Uvědomělé otcovství dětem pomáhá prospívat. Ukázalo se, že aktivní péče ze strany otce souvisí s lepším kognitivním vývojem dítěte a jeho úspěšností ve škole, lepším duševním zdravím chlapců i dívek a u chlapců pak s nižší mírou problémového chování.

  • Angažovanost otců před narozením dítěte, při porodu a po něm prokázala pozitivní dopad na chování žen v oblasti zdraví, využívání zdravotní péče o matku a novorozence a na dlouhodobou podporu otců a jejich aktivní přítomnost v životě potomků.

  • Aktivní otcovství umožňuje ženám a dívkám dosáhnout svého plného potenciálu – nyní i v budoucích generacích.

  • Aktivní otcovství přináší mužům větší pocit štěstí a lepší zdraví. Muži, kteří se smysluplně podílejí na péči o své děti, uvádějí, že je pro ně tento vztah jedním z nejdůležitějších zdrojů štěstí a celkového dobrého pocitu.

  • Když otcové čerpají rodičovskou dovolenou, má to pozitivní přínos pro děti, ženy i muže. Otcovská dovolená je zásadním krokem vstříc pochopení, jak je sdílená péče o děti důležitá, a je podstatným nástrojem, jak podpořit dobré prospívání dětí a rovnoprávnost mužů a žen doma, v práci i ve společnosti jako celku.

  • Větší zapojení mužů do péče o děti má i své ekonomické přínosy. Kdyby se ženy podílely na pracovním trhu stejnou měrou jako muži, hrubý domácí produkt (HDP) by se odhadem mohl zvýšit v USA o 5 %, v Japonsku o 9 %, ve Spojených arabských emirátech o 12 % a v Egyptě o 34 %.

(Zdroj: zpráva State of the World’s Fathers http://sowf.men-care.org/download/)


Johan Bävman publikoval svůj projekt též formou knihy s doprovodem anglických textů.


Johan Bävman získal za své snímky řadu ocenění včetně ceny World Press Photo, POY, Sony Award, NPPA, cenu UNICEF Photo Award a ocenění v nejprestižnějších švédských fotografických soutěžích.

Johan Bävman, *1982, je fotograf na volné noze žijící ve švédském městě Malmö.

Výstava Švédští tátové přináší portréty některých z těch několika málo mužů, kteří se se svými dětmi rozhodli zůstat doma alespoň šest měsíců.

 • Cílem výstavy je ukázat pozitivní přínosy, které velkorysý systém rodičovské dovolené může mít pro jednotlivce i společnost jako celek.

0
Vytisknout
5734

Diskuse

Obsah vydání | 4. 9. 2018