David Cameron: nedémonizujte muslimy

20. 7. 2015

čas čtení 5 minut

Odborníci varují, že Cameronovo zaměření na "ideologii" je chybné. Teroristé se totiž považují za altruisty

Ve svém projevu v Birminghamu v pondělí britský konzervativní premiér nastínil svou strategii, jaké akce by britská vláda měla podniknout proti radikalizaci mladých lidí, někteří z nichž se nechávají svést ideologií islamistického radikalismu. Cameron zdůraznil, že je nepřípustné démonizovat muslimy. Hovořil o Británii jako o "mnohorasové demokracii s mnoha různými náboženskými vírami", která je "majákem světu". Podtrhl, že umírnění muslimové také nenávidí "patologický světový názor" extremistů. "Chci s vámi spolupracovat na porážce tohoto jedu," řekl Cameron.

Ve svém pětiletém plánu boje proti islamistickému extremismu nastínil Cameron čtyři zásadní témata: boj proti "zvrácené" extremistické ideologii, proces radikalizace a problém, že není dost nahlas slyšet názory umírněných hlasů muslimské většiny, a "krize totožnosti", kterou zažívají někteří muslimové, kteří se narodili v Británii.

Cameron uvedl, že součástí vládní strategie bude:

- umožnit regulačnímu orgánu pro vysílání Ofcom, aby zakázal vysílání zahraničních televizních stanic, které šíří extremistické názory

- vytvořit celou řadu nových pobídek, aby byly školy více integrovány do mainstreamového života Británie

- Přimět poskytovatele internetových služeb, aby odstraňovali extremistický materiál, a identifikovat osoby, které jsou za něj odpovědné

- Zmodernizovat strategii boje proti extremismu ve věznicích

- Zavést celoživotní anonymitu pro ověti nucených manželských svazků

- Provést novou analýzu ohledně toho, jak menšinovým skupinám ve společnosti umožnit více příležitostí a silnější integraci

- Naléhat na univerzity, aby zpochybňovaly názory extremistických řečníků

- Vytvořit nové fórum pro veřejnou angažovanou diskusi všech stran

- Zahájit studii analyzující, jak se šíří extremismus

Cameron dodal:

"Bojovat proti extremistické ideologii, postavit se za naše sdílené britské hodnoty a podporovat je, bojovat proti extremismu všech forem, jak násilnému i nenásilnému, poskytnout větší moc umírněným a reformním hlasům, které reprezentují drtivou většinu muslimů a zabývat se krizí totožnosti, kterou pociťují někteří mladí lidé, tím, že integrujeme navzájem více jednotlivé komunity a rozšíříme sortiment příležitostí pro všechny."

Dodal, že Británie musí "odstranit auru celebrity a hrdinství" od extremistické ideologie, jakou používají skupiny typu ISIS. "To je organizace, která shazuje lidi z budov a upaluje je zaživa. To není průkopnické hnutí, je to zlovolná, brutální a hluboce odporná existence," dodal.

Cameron také umožní znepokojeným rodičům odebrat svým dětem cestovní pasy, aby nemohly cestovat na Blízký východ.

Profesor Andrew Silke, odborník na kontraterorismus, který je poradcem britské vlády a OSN, však varoval, že Cameronova strategie je chybná. Z výzkumu totiž vyplývá, že lidé jsou přitahováni k terorismu v důsledku "problémů s totožností" a nikoliv kvůli ideologii.

V nové knize, která vyjde příští měsíc, dokazují Silke a spoluautor Dr. Rick O'Gorman, že teroristi svědčí, že jsou motivováni snahou pomoci lidem, s nimiž se identifikují. Autoři píší: "Máme-li řádně porozumět terorismu, je nutno uznat, že má altruistickou dimenzi, kterou je třeba poznat a neutralizovat."

Silke sdělil listu Guardian: "Když mluvíte s teroristy, oni vidí sami sebe jako altruisty - vidí se jako osoby, které bojují za druhé lidi. Silke uznává, že tato argumentace mnoho lidí znejistí, protože z ní vyplývá, že obyčejní lidé jsou schopni stát se teroristy z důvodů, které oni považují za ctnostné.

Silke vysvětlil: "Jedním z hlavních zjištění sociální psychologie je, že většina lidí je schopna páchat strašlivé věci - netýká se to jen určité skupiny. Věda dokazuje, že většina lidí se začne podílet na terorismu v důsledku relativně obyčejných sociálních faktorů. Terorismu je nesmírně mlhavý termín. Osobu, kterou jeden člověk považuje za terorismus, považuje jiný za bojovníka za svobodu."

Silke varoval, že strategie britské vlády pro boj proti terorismu je příliš zaměřena na extremismus a není podložena žádným vědeckým výzkumem.

"Neexistují důkazy, že ideologie je prvotním důvodem, proč se lidé stávají teroristy, a přitom britská vláda se chce zaměřit v boji proti terorismu na boj proti ideologii. Jenže to nemůže fungovat, to nezabrání lidem, aby se radikalizovali.

Lidé, kteří se začnou zajímat o terorismus, nemají vůbec žádné porozumění ideologii. Nejsou to učenci.

"Proč by proboha někdo chtěl vzít svou rodinu do Sýrie a připojit se tam k Islámskému státu? Nikdo to přece nedělá proto, aby se přidal k nejzlovolnějšímu a nejvražednějšímu hnutí, jaké kdy existovalo. Takže musíte to analyzovat z hlediska toho, jak tito lidé vnímají sebe a jak vnímají svět. Pak začnete vidět, proč to ti lidé dělají."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

ZDE

0
Vytisknout
5029

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2015