Putin je takový Kalousek s ozbrojenci

22. 5. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Je to možná nepříjemné, přiznat, ale česká politická kultura je svou podstatou velmi podobná ruské - dvacetiletí normalizace, jíž se Češi nadšeně přizpůsobili, tu, zdá se, hraje pořád velmi silnou roli. Samozřejmě, společenské principy, jimiž se obě národní společenství, české i ruské, řídí, fungují v Rusku s daleko větší silou, v České republice mají daleko mírnější formu, ale principy zůstávají stejné nebo podobné.

Mám především na mysli převládající princip nepluralistického, kolektivistického myšlení (kdo nesdílí náš názor, je blbec nebo dokonce zločinec a zadupáme ho do země). Tento princip ovládá českou pravici i levici.

Dále je to princip kmenového kamarádšoftství, kdy spolu mluví jen ti, kteří k sobě mají přátelské, existenční, komerční, mafiánské vazby.

V tomto smyslu je pikantní, že česká levice, která - zřejmě právem - považuje takového Miloslava Kalouska za symbol zkorumpovanosti a neschopnosti, obdivuje Vladimíra Putina, který svou politikou dovedl kalouskovské rysy k naprosté dokonalosti. Jeden významný ruský ekonom si nedávno stěžoval v deníku Financial Times, že Putin nemá vůbec žádnou politickou strategii, jen prostě vede Rusko ode zdi ke zdi a ve společnosti prosperují jen ti, kdo jsou nekriticky ochotni podporovat jakékoliv změny v jeho politice, jen když je udělá on.

Česká pravice a nyní se ukazuje i levice má řadu společných rysů s dnešním ruským režimem. Pozoruhodné je, jak se i v ČR vzedmulo národovectví v odporu proti Evropské unii "My tady žádné africké uprchlíky nechceme" anebo v případě dětí paní Michalákové, které byly zřejmě z dobrých důvodů umístěny v Norsku do jiných rodin ("Cizáci nám kradou děti," vykřikuje česká národovecká obec a pomíjí, že v ČR je k adopci odebíráno více dětí na hlavu obyvatele než v Norsku.)

Putin je takový Kalousek s ozbrojenci. Má stejné rysy jako česká pravice, jenže daleko výraznější. Podporuje oligarchický, ultrapravicový kapitalistický režim, založený na těsném svazku s církví. (Nic vám to v ČR nepřipomíná?) Petrohrad, ale především Moskva jsou naprosto posedlé konzumem a kapitalistickým úspěchem. Při jízdě po eskalátorech do petrohradského metra řvou z reproduktorů na cestující komerční audioreklamy. V Praze na to ještě nepřišli!

Velmi názorným vysvětlením, jak podobný, ale daleko ničivější, je systém v Rusku ve srovnání s Českou republiku, je Zvjagincevův nedávný film Leviathan, o muži z okresního města, který se znelíbí místním činitelům, tak ho zničí a není proti tomu nikde obrany.

Považuju za docela pikantní a nepochopitelné, že česká "levice", která se od lidí typu Miloslava Kalouska právem odtahuje, podobné mafiány, pokud jsou v Rusku, ve Vladimíru Putinovi a jeho spojencích obdivuje.

0
Vytisknout
7867

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2015