Otevřený dopis kardinálu Dukovi

1. 12. 2013

čas čtení 3 minuty

Vážený pane kardinále.

Milost Vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista.

Tímto otevřeným dopisem se na Vás obracím v souvislosti s požadavkem některých politických stran na revizi církevních restitucí. V jejich výzvě k jednání vidím jedinečnou příležitost (nejen) pro Katolickou církev k vytvoření politických závazků prospěšných pro všechny strany, které se restitucí účastní - občanů, politiků, i církví. Jsem si jist, že i Vy jste si této příležitosti vědom, píše Tomáš Landovský.

Selský rozum říká, že finanční vyrovnání (59 mld. Kč), které má Vaše a další církve v budoucích letech dostat, nezaplatí politici, ale všichni daňoví poplatníci. V situaci, kdy se s restitucemi z různých důvodů neztotožňuje většina populace ČR jste logicky pod tlakem, abyste se nároku částečně nebo plně vzdali.

Politická reprezentace za Vámi přichází s požadavkem revidovat něco, co vám již bylo legislativně garantováno. Co kdybyste této situace využil a výměnou za částečnou revizi těchto nároků požadoval po politických stranách, aby splnili něco, co Vás, věřící nebo prosté lidi v naší zemi již dlouho trápí? Proč to neudělat tak, aby z revize církevních restitucí měli prospěch ti, kteří trpí a svých práv se nedovolávají, nebo jen velmi obtížně? Např. závazek zvýšit podporu (konkrétní částkou např. na 10 let dopředu) neziskových organizací, které slouží potřebným. Regulaci finančního trhu a zákonů související s exekucemi a oddlužením s cílem zmírnění dopadů na desetitisíce občanů ČR, kteří svým půjčkami a špatným hospodařením dostali sebe a své rodiny do chudoby a kteří jsou snadnou kořistí pro nečestné zaměstnavatele. Nebo diplomatický tlak na země, ve kterých dochází k systematickému pronásledování křesťanů.

Věřím, že jistě i Vy máte na srdci mnoho věcí, které nejsou přímo prospěšné Vám a Katolické církvi, ale jejichž naplnění může prospět celé společnosti. Nejen to. Může ukázat Katolickou církev jako někoho, kdo je ochoten slevit ze svých nároků ve prospěch druhých a tak pomoci zlepšit veřejné mínění ohledně církví. A to bez ohledu na to, jak se k této věci staví ostatní církve.

Tuto výzvu Vám posílám jako věřící bratr s názorem, že církve mohou být zdravé, pouze pokud jsou zcela závislé na svých věřících a tak i na Bohu - tudíž pouze pokud jsou odloučeni od státu. Posílám jí s vírou, že církve mohou být velkorysé jako Ten, kdo je jejich hlavou.

S pozdravem v Kristu Ježíši,

Tomáš Landovský

PS: o zveřejnění otevřeného dopisu budu žádat redakci deníku Britské Listy

0
Vytisknout
12812

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2013