Alternativa současné stranické nedemokracii

15. 5. 2012 / Štěpán Forgáč

čas čtení 3 minuty

Současný stranicko zastupitelský systém tzv. euro-americké demokracie je pro občanskou společnost čím dál nebezpečnější a zničující. Jsou ohroženi jednotlivci i celá společenství, jsou deformovány mezilidské vztahy a hodnotový systém. Je devastována příroda, drancovány a rozkrádány naše společné statky za nečinného přihlížení a mnohdy i spolupráce s vládnoucími politickými stranami. Společnost je atomizována, a proto neschopna účinné obrany. Politické strany pravé i levé nás několikanásobně přesvědčily o tom, že nejsou schopny hájit zájmy lidu a naopak mu škodí.

O nezbytnosti zásadní společenské změny je, věřím, přesvědčena většina národa. Zásadní změna může spočívat v nahrazení současného stranicko zastupitelského systému systémem občansko zastupitelským. Tedy pronikáním občanských zastupitelů do zastupitelských pozic na úkor zastupitelů stranických. Celý proces postupného odstavování politických stran od moci lze realizovat skrze volby na jakýchkoliv úrovních za současně platné legislativy.

Proces změny je proveditelný prostřednictvím společenství angažovaných občanů místních částí měst a obcí. Právě jejich občanskou aktivizací a skrze ně není vláda lidu utopií, ale zcela reálnou příležitostí. To může být alternativou současného společenského systému. V tzv. sametové revoluci v roce 1989 jsme získali větší svobodu individuálního rozhodování, ale na rozhodování ve veřejného zájmu jsme brzo zase neměli vliv. Moc a vládnutí jsme odevzdali politickým stranám bez možnosti jejich průběžné kontroly. Je tu zcela zásadní otázka: kdo konkrétně by měl nakonec v novém občansko zastupitelském systému nahradit politické strany?

Odpověď zní: poslance a zastupitele v podstatě delegované politickými stranami lze nahradit -těmi, které si vybrala společenství občanů místních částí měst a obcí. Tato uskupení by tak uplatňovala svůj vliv na vládnutí a jeho kontrolu s cílem dosáhnout všeobecné prosperity a nedávala by příležitost pro lobbisty a úplatkáře.

Ze svých místních společenství, si mohou občané vybírat a volit své zástupce do politiky na jakékoliv úrovni. V nich mohou probíhat rozpravy před rozhodováním o důležitých potřebách života místních společenství a spolurozhodováním o potřebách vyšších celků - obcí, měst, regionů a státu. Občané tak mohou vládnout sami sobě.

Není přitom třeba měnit zastupitelský systém. Systém za nic nemůže. Je třeba, aby zastupitele vybírali a kontrolovali přímo občané a ne vedení politických stran.

Máme možnost se společně vydat na cestu ke svobodě a skutečné demokracii. To, v čem teď žijeme, není ani svoboda ani demokracie. Sametová revoluce jen vyměnila jeden diktát za jiný, za diktát elit politických stran skrytý pod škraboškou demokracie. Diktát v mnoha ohledech ničivější než byl ten předešlý.

Prostřednictvím realizace vize správy věcí veřejných občanskou společností dosáhneme skutečné možnosti volby, skutečné demokracie.

0
Vytisknout
5383

Diskuse

Obsah vydání | 16. 5. 2012