A kde je morálka a etika?

16. 5. 2012

Když pročítám některé komentáře pod články týkající dnes hojně propírané "romské problematiky", zmocňuje se mě děs, kam až mohla klesnout úroveň některých občanů našeho národa. Záměrně píši některých, protože se naprosto neztotožňuji s principem kolektivní viny, který je dnes hojně uplatňovanám především na příslušnících jedné menšiny, píše Michaela Neckářová.

Zaráží mě jakým směrem se upírá pozornost naší veřejnosti, snad je to způsobeno naprostým úpadkem morálních hodnot a devastace kultury, či snižování celkové úrovně vzdělanosti.

Denodenní mediální upozorňování na krim. činy jendoho etnika, bez znalosti statistik, bez uvedení statistik, vždyť v naší zemi denně dojde ke stovkám různě závažných krim. činů a jejich pachateli nejsou v žádném případě většinou Romové, naopak pachateli velkých krádeží a a závažných zločinů (např. seriových vražd) byli zkrátka "naši". Toť mediální, bezostyšný "hon na čarodějnice", sousto k odvedení pozornosti od skutečných viníků, kteří ožebračují náš stát.

Národnost není u trestného činu důležitá, postupova-li bychom takto, nevím jak by z tohoto vyšli naši západní sousedi, kteří pokud bychom uplatnili princip kolektivní viny mají na svědomí miliony životů.

Překvapuje mě také naivita některých občanů, snad by se dalo vycházet z lidového rčení "bližší košile než kabát", klidně se nechají denně okrádat mocnými a zřejmě si pak své frustrace kompenzují na někom méně mocném, viz "útok kuší", ostudný, naprosto nepřiměřený a ještě ke všemu schvalovaný ! Milí lidé vzpamatujte se, schvalujete vraždu za krádež ? Pokud ano, upíráte svou pozornost špatným směrem, jsou tu jiní, kteří Vás okrádají, ale snad tohle nemůžete myslet vážně ? Lynčování a lidové soudy už máme díky bohu za sebou.

Úroveň společnosti by měla stoupat, nikoli naopak, pokud se chceme prezentovat jako někdo kdo může jít příkladem, nemají takového činy a jejich schvalování, vulgární komentáře a poukazování na něčí národnost u nás co dělat. Doufám, že nechceme opakovat předválečná léta. Tenkrát nikdo nemusel nikoho přesvědčovat o své začleněnosti, vzdělání, stačil pouze fakt, že jste Žid. Obávám se, že i na nás mělo dojít, i my jsme pro někoho kdysi nebyli dost hodnotní lidé. To jest poučení z historie a velké varování.

0
Vytisknout
5629

Diskuse

Obsah vydání | 16. 5. 2012