Milan Borovička

Autor (nar. 1961) vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, obor počítače. Mezi jeho záliby patří doprava - železniční i městská.