Luděk Urban

prof. Ing. Luděk Urban, CSc.

působí na Institutu ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK