1200

Jiří Křepelka

JUDr. Jiří Křepelka
vysokoškolský učitel, katedra trestního práva Policejní akademie ČR Praha