2852

Miroslav Mareš

PhDr. et Mgr. Miroslav Mareš

Člen redakční rady Středoevropských politických studií, odborný asistent na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Odborné zaměření

 • Policy analysis (se zaměřením na politiku v ČR)
 • Politický extremismus a terorismus
 • Teorie politických stran (se zaměřením na politické strany v ČR, v SRN a v EU)

Oblasti výzkumu

 • Aktéři české politiky
 • Teorie bezpečnostní politiky (se zaměřením na českou bezpečnostní politiku)
 • Extremismus a terorismus v ČR
 • Neonacismus a komunismus ve světě
 • Evropské politické strany

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 1997 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor politologie)
 • 1999 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v roce 2000 zde složil státní rigorózní zkoušku)
 • 2002 - Fakulta sociálních studií v Brně (doktorská zkouška)

Profesionální životopis

 • září 1996 - srpen 1997: vědecký pracovník výzkumného projektu "Sociální trendy" při katedře politologie FF MU
 • září 1997 - dosud odborný asistent katedry politologie FSS MU
 • 2003 - 2004; hostující přednášející na Philosophische Fakultät. TU Chemnitz

Realizované projekty a granty

 • 2003 - 2005 GA ČR 407/03/D105 Politické násilí a terorismus v České republice

Realizované studijní pobyty

 • květen-září 1993: Ruhr - Universität Bochum (SRN)
 • únor 1995: Europäische Akademie Berlin (SRN)
 • leden 1996: Haus Risssen (Institut für Politik und Wirstchaft) Hamburk (SRN)
 • prosinec 1997: Haus Risssen (Institut für Politik und Wirstchaft) Hamburku (SRN)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • Výkonný redaktor politologického časopisu Rexter

Hlavní publikace

 • Fiala, P., Mareš, M. (ed.): Křesťanské a konzervativní strany a evropská integrace. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999.
 • Fiala, P., Holzer, J., Mareš, M., Strmiska, M.: Komunismus v České republice. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999
 • Mareš, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno 2003