Pavel Řezáč

ing. Pavel Řezáč

V minulosti zástupce státního podniku ČSD u Mezinárodní železniční unie v Paříži, dnes poradce 1. náměstka generálního ředitele ČD Iva Maliny, člen vydavatelské rady informačního systému ČD pro oblast dopravní politiky. Je považován za "duchovního otce" transformace Českých drah, zabývá se dopravní politikou, zvláště pak harmonizací podmínek pro dopravní podnikání v souvislosti s přistoupením ČR do EU, přípravou a aplikací dnes již schváleného zákona o transformaci ČD. Nenáviděn některými odboráři a bývalým vedením ministerstva dopravy a ČD, přes svůj věk pro své zkušenosti respektován dosavadním vedením resortu i generálním ředitelem Daliborem Zeleným.

Zastánce jedntného modelu transformace: "... Pan Evan si myslí, že by se vláčky měly oddělit od železniční sítě, jak to prý chtěl ředitel Šíp. Pro pány Šípy, Římany apod. je vzorem liberálního náboženství ostrovní Velká Británie, kde národní železnici rozdrobili na mnoho organizací, které sice lze dobře tunelovat, ale nedokážou zajistit dobré fungování systému. Vláčky se tam samy oddělují od kolejí a zabíjejí lidi, třetina vlaků dojíždí s velkým zpožděním. Velká Británie má dvakrát větší železniční síť než ČR a šestkrát více obyvatel. České dráhy však dosahují v nákladní dopravě stejných výkonů jako železnice britské a čtvrtiny jejich výkonů v dopravě osobní. Britská vláda loni na podzim převzala kontrolu nad vytunelovaným a zkrachovalým soukromým vlastníkem kolejí (Railtrack). Její záměr nevyplatit akcionáře nevyšel, bude to stát 500 milionů liber (25 mld. Kč). Na nápravu neúspěšné reformy a znovuvytvoření funkční "virtuálně integrované" železnice plánuje britská vláda vynaložit v příštích deseti letech 33,5 milionu liber (přes 1,5 bilionu Kč!). Všechno to zaplatí britský daňový poplatník ...

...Provozní úvěry a závazky činí cca 5 mld. Kč -- důsledkem je opožděné placení za energii, opravy vozidel apod. Dluhy představované investičními úvěry na modernizaci státní infrastruktury činí cca 30 mld. Kč -- to je však přece dluh státu, tomu patří infrastruktura používaná i jinými železničními dopravci (v ČR je největší liberalizace železniční dopravy v Evropě -- 10 % nákladů přepravují noví dopravci). Důsledkem této situace je však veliké zaostávání českých železnic. Deset let České dráhy nemohly investovat do "vláčků" a nových technologií. Mají zastaralý a přestárlý vozidlový park, mnoho budov je zchátralých, chybí vozy pro mezinárodní dopravu (která představuje cca 60 % výkonů ČD) a pro nové typy přeprav. Na uvedení do normálního stavu podnikající organizace by potřebovaly cca 130 mld. Kč. Přes odpor zastánců rozdělení železnice vstoupil před měsícem v platnost zákon o transformaci Českých drah, který vytváří podmínky pro zachování a rozvoj železničního systému v České republice..."

Tento text napsal v časopise Železničář pod názvem Když něčemu nerozumíte... aneb Jak vyhodit 1,5 bilionu korun oknem, když mu stejný článek odmítli otisknout jako odpověď na polemiku v Lidových novinách.