Peter Zajac

Autor je spolupracovníkem kulturně politicko společenského časopisu Listy