Jana Matúšová

Jana Matúšová

Narodená 3. októbra 1980 v Trnave. Študuje v poslednom ročníku na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia televízia a rozhlas. Doteraz pracovala v regionálnych médiách, Rádiu Forte a Slovenskej televízii. Momentálne pôsobí vo spoločensko-politickom týždenníku SLOVO. V roku 2002 vyhrala novinársku súťaž na tému Obraz žien v médiách.