Martina Špundová

odb. as. Mgr. Martina Špundová, Ph.D.

Vyučuje na katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Zabývá se vlivem světla a celistvosti rostliny na funkční a strukturní změny thylakoidních membrán během senescence