Gerald A. Perreira

Autor žije v Libyi mnoho let a byl výkonným členem Světové Mathaby.